Verhuur van ligplaatsen voor woonboten vanaf 1 juli 2011 btw-vrijgesteldIn de Tweede Kamer heeft menige politieke partij zich geroerd over de huurprijsherziening van ligplaatsen voor woonboten. Menig tv-programma heeft bewoners aan het woord gelaten, waarin zij hebben kunnen schetsen welke invloed dit heeft op de huishoudportemonnee van de bewoners. In de kantlijn meldt de staatssecretaris van Financiën dat de verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen, die duurzaam ter plaatse blijven liggen, vanaf 1 juli 2011 is vrijgesteld van btw-heffing. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor gemeenten die ligplaatsen voor woonboten verhuren.

De Europese rechtspraak duidt de verhuur van een ligplaats voor een boot als de verhuur van een (onderwater gelopen) stukje grond. In de wet op de omzetbelasting 1968 en de btw-richtlijn wordt deze verhuur vervolgens uitgezonderd van de btw-vrijstelling, waardoor sprake is van een btw-belaste prestatie. En wie herinnert zich niet de ophef over een dreigende btw-heffing in de ’90-jaren voor de woonboten die in Amsterdamse grachten zijn gelegen. Uiteindelijk is in die zaak gesloten dat geen sprake is geweest van verhuur maar van het gedogen van woonboten in gemeentelijke wateren. Door de ligplaats niet te duiden als verhuur, is de btw-heffing afgewend.

In welke mate deze zaak voor menige gemeente aanleiding is geweest om de verhuur van ligplaatsen voor woonboten te duiden als het gedogen, of dat zij voort is gegaan met de gangbare gedachte dat de verhuur van de ligplaats btw-belast is, kunnen wij niet overzien. In menig gemeentelijk tarievenblad is opgenomen dat het tarief voor de ligplaats, inclusief 19% btw is.

De staatssecretaris van Financiën geeft in zijn beantwoording op Kamervragen aan dat de Wet op de omzetbelasting niet zal worden aangepast, omdat de gewijzigde Europese uitvoeringsverordening vanaf 1 juli 2011 (datum waarop de verordening van kracht is) wettelijk bindend is en daardoor rechtstreekse werking heeft. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2011 de uitzondering op de btw-vrijstelling voor verhuur van ligplaatsen voor vaartuigen, niet van toepassing is op vaartuigen die duurzaam ter plaatse blijven liggen.

Betekenis voor de gemeentelijke praktijk

Wij kunnen thans vaststellen dat als in 2011 nog sprake is geweest van een btw-belaste prestatie, deze in ieder geval in 2012 zal zijn vrijgesteld van btw-heffing. Dit betekent dat gemeenten niet langer in hun tarievenblad kunnen opnemen dat de ligplaatsvergoeding wordt verhoogd met 19% btw. Omdat er gemeenten kunnen zijn die hun tarieven btw-belast voor 2012 al hebben vastgesteld, zal dit betekenen dat zij in allerijl hun tarieven voor 2012 nog dienen aan te passen. Of dit leidt tot een tariefsverlaging of tot een gelijkblijvend tarief omdat vergoedingen die aan particulieren in rekening worden gebracht altijd geacht worden inclusief eventueel verschuldigde btw te zijn – met mogelijk discussies met woonbooteigenaren – zal de toekomst uitwijzen.

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën