Verdwijnt de aangifte medewerker uit ons ‘straatbeeld’?Het lijkt erop dat de aangiftepraktijk in zijn oude vorm niet lang meer zal bestaan. Althans, als ik onze opdrachtgevers moet geloven. Er zijn kantoren die dit jaar de aangiftepraktijk hebben gereorganiseerd.

Men heeft afscheid genomen van de ‘aangiftemedewerker’  en de taken als het ware uit elkaar getrokken. De invoerfunctie wordt gedaan door of de accountant of een ‘MBO medewerker’. Of een medewerker die dit interessant vindt. De invoer wordt dus verzorgt door een ander dan de aangiftemedewerker. De controlerende rol is neergelegd bij de belastingadviseur of fiscalist.

Dus naast het uitbesteden van aangiften in bijvoorbeeld India, zien we een reorganisatie van de aangiftepraktijk. Wel zal dit meer vergen van de belastingadviseur of fiscalist. Hij of zij zal meer controlerende taken krijgen. Martijn Betgem, consultant werving & selectie fiscaal, Adviesgroep ’88

Lees ook het vervolg op dit artikel.

Reacties

8 Reacties to “Verdwijnt de aangifte medewerker uit ons ‘straatbeeld’?”
 1. Erik says:

  Volgens mij een goede ontwikkeling. De aangifte is niet zo moeilijk in te vullen, vooral niet als de cijfers goed ingevuld zijn. Het gaat uiteindelijk om de duiding van de data en het spotten van mogelijkheden. Dit lijkt me prima thuis te horen bij een belastingadviseur (of nieuwe functie aangiftemedewerker).

 2. Koen says:

  Geef het twee jaar, en dan is door de vooringevulde aangifte e.e.a. volledig verleden tijd.

 3. Mike says:

  Het artikel maakt geen onderscheid tussen IB en VpB zodat het moeilijk is om hier een antwoord op te formuleren. Ik denk dat wat IB aangiften betreft dit op termijn mogelijk het geval zal zijn. Wat de VpB betreft: ik denk het niet. Ik neem een casus uit mijn eigen praktiijk van vandaag: FE VpB met voorvoegingsverliezen en waardering bedrijfsmiddelen op lagere bedrijfwaarde met een transactie waarbij badwill foutief is verwerkt in de jaarrekening. Dezelfde FE heeft een artikel 13c deelneming en is ondergekapitaliseerd. Laat je dat over aan een accountant of een MBO’er? Zo ja dan verspil je je tijd en geld van je klant. Ik geloof ook niet dat adviseurs dit nog eventjes “erbij” kunnen hebben. Dit omdat ze vaak al genoeg op hun bord hebben. Daarbij is het niet onbelangrijk om de trieste constatering te melden dat vele adviseurs niet snappen hoe een aangifte VpB in elkaar zit en hebben weinig begrip voor cijfers. Althans dat is mijn ervaring van de afgelopen 11 jaar. Het inschakelen van iemand zonder bijzondere fiscale kennis om dit voortraject voor zijn rekening te nemen is vragen om problemen waarbij de adviseur achteraf de aangifte waarschijnlijk weer zelf zal moeten maken (tegen zijn uurtarief) als hij dat al kan. Ik heb er dus weinig vertrouwen in als de cijfermatige controle aan de advisuer moet worden overgelaten. Natturlijk is het op korte termijn “goedkoper” om een accountant/boekhouder het e.e.a. te laten invullen. Het is echter daarbij zeer de vraag of de aangifte dan goed ingevuld is en dat er geen exposure is in de vorm van correcties/heffingsrente en boetes (vergeet ook niet de 4de tranche AWB…) bij toekomstige boekenonderzoeken. Aangiftewerk is iets waar men traditioneel -met name bij de groetere kantoren- laatdunkend over doet, zodat deze ontwikkeling mij niet verbaast. Echter de praktijk laat zien dat een goede aangiftemedewerker zichzelf meer dan terugverdient.

  Het bovenstaande is onder voorbehoud van a. afschaffing goedkoopmansgebruik, b. afschaffing van alle renteaftrekbeperking, c. een algehele gelijkschakeling van de commerciële en fiscle winstbegrippen en d. de algehele invoering van XBRL door alle advieskantoren.

  Ja, ik ben een aangiftemedewerker (+)

  Mike

 4. Zie bronvermelding says:

  Dag Mike, nuttige bijdragen. Bedankt. Er zit zeker verschil tussen een IB en een VpB aangifte. De IB wordt steeds eenvoudiger en kan je wellicht overlaten aan een persoon met een niet fiscale (maar wel cijfermatige) opleiding. Toch hoor ik teveel geluiden dat men ook de VpB op deze manier wil gaan verwerken en het controlepunt neer te leggen bij een fiscalist/belastingadviseur. Ben het met je eens dat de aangiftemedewerker zich – tot nu toe – nog steeds meer dan terugverdient, zeker als hij of zij in staat is om adviessignalen te filteren. Martijn Betgem

 5. Mike says:

  Dag Martijn,

  Vermoedelijk zijn het de grotere kantoren die zo hun aangiftepraktijken gaan proberen om te bouwen. Wellicht is dit deels ingegeven door de aankondiging eerder dit jaar dat de winstaangifte korter wordt in 2010 alsmede het afsluiten van convenanten met de belastingdienst en het in dat kader uitoefenen van zogenaamde meta-toezicht door de fiscus. Met de invoering van de vierde tranche AWB per 01-07-09 lijkt het mij dat men gauw tegen een (overigens niet verzekerbare) grove schuld boete kan lopen bij het hanteren van deze werkwijze (aangifte invoer door accountant) waar achteraf tijdens een boekencontrole blijkt dat het niet goed is gegaan cijfermatig of anderszins. Een greep uit mijn praktijk: stel dat men de schulden van verbonden lichamen (in fiscale zin) niet goed rubriceert in de resultatenrekening van de aangifte waardoor de in aanmerking te nemen renteaftrekbeperking ex. artikel 10d VpB over het hoofd wordt gezien? (om niet te spreken van de fouten die als gevolg hiervan kunnen optreden bij de vaststelling van verliezen en de toepassing van verliesverrekening zelf…20 lid 4 VpB) Hoe zit het met de becijfering van de boekwaarde-eis bij aanwending van de HIR? Zal de accountant de compartimenteringsleer juist toepassen bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling? Zal hij het opgeofferde bedrag van een deelneming altijd juist becijferen bij overname van een verbonden lichaam of bij ontvoeging uit een FE? Zal hij weten wanneer de meetrek of meesleepregeling van toepassing is voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling ?) Zal een accountant weten hoe je fiscaal met badwill om moet gaan in de fiscale winstbepaling? Zal hij artikel 12 van het besluit FE juist toepassen bij een fiscale eenheid aangifte? Zal hij rekening houden met artikel 15ab Wet VpB leden 1 t/m 6 bij een voeging en zal hij de aangifte op dit punt juist invullen? Hoe zit het overigens met verrekening van buitenlandse bronbelasting en toepassing van verdragen? No disrespect intended, maar de gemiddelde boekhouder en menig accountant heeft van deze regelingen/onderwerpen vaak geen en slechts soms een vage notie en ze zijn dermate gedetailleerd (ook voor een groot deel cijfermatig) dat mijns inziens niet in redelijkheid verwacht kan worden dat de fiscalist (WO opgeleid of niet) een doeltreffende eindcontrole kan uitoefenen als het dossier na de invoer van de accountant op zijn bureau terecht komt. In zo een geval kan hij net zo goed de aangifte zelf maken en dat lijkt mij niet de bedoeling gezien de vermoedelijke strekking van de onderhavige exercitie bij de betreffende kantoren zijnde: kostenbesparing. In dat kader sluit ik af met de bekende Engelse spreuk: “you get what you pay for”….

  Groet,

  Mike

 6. Pieter says:

  nou, nou,
  die aangifte-medewerkers moeten zich zelf niet overschatten.
  de gemiddelde vpb aangifte is echt niet spannend.
  de gemiddelde IB-aangifte gaat nog steeds regelmatige fout.
  er is een verschil tussen denken (adviseur) en doen (aangifte-medewerker)
  maar goed iedereen moet doen wat hij / zij doet
  Pieter (belastingadviseur)

 7. Mike says:

  Pieter,

  Hoezo overschatting ;-)….

  Ik begrijp je punt. Tegelijkertijd is het massaal uitzetten van dit soort werk aan een “accountant of MBO medewerker”, zoals in het artikel staat, naar mijn mening vragen om problemen. En met het verschil tussen denken en doen valt het best mee is mijn ervaring omdat de adviseur vaak weinig snapt van een aangifte waardoor er heel makkelijk belangrijke dingen over het hoofd worden gezien. Ik kan nogal wat voorbeelden uit mijn +12 jaar ervaring noemen waar adviseurs wegens gebrek aan (fiscaal comptabele en gewone fiscale) kennis foutieve aangiften de deur uit laten gaan.

  Aangiftewerk is zo spannend als je het wil maken. Als je niets uit een aangifte haalt dan doe je je werk niet goed of heeft de adviseur zo goed geadviseerd dat zowel hij als de aangiftemedewerker inmiddels niet meer nodig zijn. Dan zijn we inderdaad overbodig.

  Groet, Mike

Trackbacks

Lees wat andere bezoekers melden over dit artikel!
 1. […] aanleiding van het artikel ‘Aangiftemedewerker uit straatbeeld’, kreeg ik de volgende vraag van een HBO-er FE toegezonden. Als HEAO fiscaal econoom zou ik graag […]Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën