Verbetering financiële armslag bedrijven leidt tot fors meer fusies en overnamesDe aanzienlijke verbetering van de financiële armslag bij bedrijven en de positieve ontwikkeling van de koers-winst verhoudingen gaan dit jaar wereldwijd tot fors meer fusies en overnames zorgen. Uit internationaal onderzoek dat KPMG iedere zes maanden verricht onder duizend beursgenoteerde bedrijven blijkt dat de koers-winst verhouding bij deze ondernemingen de afgelopen zes maanden met 15% is gestegen.
Daarnaast zullen de gemiddelde schuldratio’s van de bedrijven dit jaar naar verwachting met 15% dalen, waardoor de financiële slagkracht de komende maanden aanzienlijk zal verbeteren. “Dat betekent dat veel grote bedrijven steeds meer ruimte krijgen om fusies en overnames te financieren”, constateert Wouter van de Bunt, managing partner van KPMG Corporate Finance.

Van de Bunt: “De stijging of daling van de toekomstige koers-winst verhoudingen is een goede maatstaf voor het algemene vertrouwen in de markt, de gemiddelde schuldratio helpt de capaciteit te meten die bedrijven hebben om toekomstige acquisities te doen.”

Ondanks de verschillende crises in de Eurozone is volgens Van de Bunt ook bij Europese ondernemingen het vertrouwen toegenomen. Van de Bunt: “Naar verwachting zullen de koers-winst verhoudingen bij bedrijven in Europa ten opzichte van zes maanden geleden met 19% stijgen. En als gevolg van de daling van de schuldratio’s zal de financiële slagkracht van de bedrijven dit jaar met 12% toenemen.

Binnen Europa tekenen zich echter grote verschillen af. In Duitsland bijvoorbeeld is het vertrouwen fors toegenomen gezien de stijging van de koers-winst verhouding met 26%. Gecombineerd met het feit dat de financiële ruimte zo’n 20% hoger zal uitvallen, biedt deze ontwikkeling een uitstekende basis voor toekomstige transacties. En ook het perspectief in Nederland is na de onzekerheid over een mogelijke ‘dubbel dip’ recessie goed te noemen. Met een stijging van de koers-winst verhouding van 19% en 17% meer capaciteit voor financiering van fusies en overnames doet ons land nauwelijks onder voor het wereldwijde gemiddelde.”

De vooruitzichten voor 2013 zijn volgens Van de Bunt dan ook positiever dan ze de afgelopen twee jaar zijn geweest. Van de Bunt: “Ook de afgelopen twee jaar was als gevolg van de voortdurende aandacht voor schuldvermindering sprake van meer financiële ruimte bij de bedrijven. Nu echter gaat deze ontwikkeling samen met een toename van het vertouwen als gevolg van aanzienlijk verbeterde koers-winst verhoudingen.

Dat betekent dat voor het eerst sinds jaren het vertrouwen van de bedrijven in het doen van fusies of overnames gelijke tred houdt met de capaciteit om de transactie ook daadwerkelijk te kunnen financieren.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat het vertrouwen in het herstel van de fusie- en overnamemarkt gedragen wordt in alle sectoren. Van de Bunt: “Dit is met name het gevolg van het feit dat de algemene macro-economische situatie langzamerhand meer stabiliteit vertoont, dat de verkiezingen in de Verenigde Staten voorbij zijn en de gevreesde ‘fiscal cliff’ vooralsnog is afgewend.

Bovendien is China begonnen met de overgang naar een nieuw regeringsteam en heeft het IMF vastgesteld dat de acute crisisrisico’s voor de Verenigde Staten en Europa in de afgelopen maanden flink zijn afgenomen. Deze ontwikkelingen zorgen voor meer optimisme bij de bedrijven als het gaat om fusies en overnames en dragen bij aan het vertrouwen om toekomstige acquisities te kunnen financieren.”

Bron: KPMG

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën