Veranderingen vakantiedagen vanaf 2012Er is per 1 januari 2012 het een en ander veranderd als het gaat om de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekt en ook het meenemen van deze dagen naar een volgend jaar.

Tijdens ziekte
Zo is per deze datum de beperkte opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte afgeschaft. Het maakt dus niet meer uit of je wel of niet ziek bent; je bouwt hetzelfde aantal vakantiedagen op.

Let wel: dit geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen en dat is per jaar vier maal de arbeidsduur per week. Je mag als werkgever en werknemer afspraken maken over de ‘bovenwettelijke’ dagen.

Vervaltermijn vakantiedagen
Per 1 januari 2012 geldt er ook een vervaldatum van zes maanden voor het wettelijk aantal vakantiedagen. Je moet er dus voor zorgen dat vakantiedagen worden opgenomen en wel binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Doe je dit niet als werknemer, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen. Was je echt niet instaat om ze op te nemen, dan kan er worden afgeweken van deze regeling.
Deze termijn geldt overigens alleen voor de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd na 1 januari 2012.

Bron: Fiscalio.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën