Vennootschapsbelasting omlaagEen bedrijf dat winst maakt betaalt belasting, de zogenoemde vennootschapsbelasting. Hoeveel belasting moet worden afgedragen en in welk land een bedrijf belastingplichtig is, hangt van een aantal factoren af. In dit dossier wordt uiteengezet hoe de vennootschapsbelasting in Nederland geregeld is.

De vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst van bepaalde ondernemingen, zoals de naamloze vennootschap (nv) en de besloten vennootschap (bv). Ook stichtingen en verenigingen kunnen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, namelijk voor zover zij een onderneming drijven.

Het tarief van de vennootschapsbelasting voor 2010 bedraagt  20% voor winsten tot € 200.000. Daarboven is het tarief 25,5%.

De winst die aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, is niet aftrekbaar van de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting. Wanneer een onderneming in eerdere jaren verlies heeft geleden, kan dit verlies van de winst worden afgetrokken. Bron: MinFin.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën