Vennootschapsbelasting en Wet Markt & OverheidIn een eerder artikel hebben wij stilgestaan bij het punt dat de Wet Markt & Overheid (hierna: Wet M&O) voorwaarden geeft voor de prijsvorming richting derde partijen en dat bij de Vennootschapsbelasting prijzen richting derden in beginsel zakelijk worden geacht, maar dat gelet dient te worden op interne prijsdoorrekening.

Tijdens de inventarisaties in het kader van de Vennootschapsbelasting merken wij dat gemeenten tevens gebruik maken van de inventarisatie voor de Wet M&O. Dit uitgangspunt is prima. Immers het ontvangen van een vergoeding van individuele derde partijen is voor het dossier van de Vennootschapsbelasting een belangrijk aandachtspunt. Inkomsten en geldstromen die in het kader van de Wet M&O in beeld worden gebracht zijn absoluut bruikbaar voor de inventarisatie bij de Vennootschapsbelasting.

Echter alleen een inventarisatie voor de Wet M&O is niet voldoende en dat vloeit mede voort uit de totaal verschillende kaders van beide wetten. Zo is een kernbegrip voor de Wet M&O ‘economische activiteiten’, terwijl dit voor de Vennootschapsbelasting het begrip ‘onderneming’ is. Deze begrippen worden verschillend uitgelegd. Zo kan iets wel een economische activiteit zijn voor de Wet M&O, terwijl dit mogelijk niet voldoet aan de criteria die voor een onderneming gelden.

Verder wordt de gemeente voor de Vennootschapsbelasting in twee sferen gedeeld, een ondernemingssfeer en een niet-ondernemingssfeer. Voor de Belastingdienst zijn bijvoorbeeld handelingen tussen deze twee sferen in het kader van de Vennootschapsbelasting van belang. Voor de Wet M&O doen deze niet ter zake.

Vorenstaande zijn maar twee voorbeelden van belangrijke verschillen tussen de Wet M&O en de Vennootschapsbelasting. Beide hebben impact op de gemeentelijke organisatie en voor beide dient ook een eigen traject te worden gevolgd. Kortom, voor bepaalde handelingen (geldstromen derden) is zeker sprake van een parallel, maar beide dossiers verdienen ook zeker apart aandacht.

Wilt u meer weten over de invoering van de VPB in uw gemeentelijke organisatie, een in-house training Vennootschapsbelasting of de andere verschillen tussen Wet M&O en de Vennootschapsbelasting, neem contact op met Jan Batterink, Jits Berns of ons secretariaat via 072-5350525 of via info@efkbelastingadviseurs.nl.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën