VAvdZ stelt richtlijnen private lease opPrivate lease wordt in toenemende mate voor zakelijke rijders een interessant alternatief voor de “gewone leaseauto”. VAvdZ heeft vanuit haar rol als belangenbehartiger van de zakelijke rijder behoefte aan regulering. In overleg met de markt heeft VAvdZ een set richtlijnen opgesteld en gepubliceerd.

Bij een private/privé lease constructie least een consument een auto en betaalt deze per maand. Deze manier van autorijden is in opkomst. Het marktaandeel van private lease in zakelijke mobiliteit is nu nog vrij klein. VAvdZ verwacht echter een groei. Als er geen auto van de zaak ter beschikking gesteld wordt door de werkgever of als de werknemer een vergoeding of te besteden budget krijgt, kan een private leaseconstructie een goede optie zijn. Voordat private lease voor de werknemer een grote vlucht neemt, willen wij hier de spelregels over af te spreken.

Onduidelijkheid

Private lease is op dit moment een verzamelterm voor leaseconstructies die door dealers, importeurs en leasemaatschappijen worden aangeboden, vaak met de prijs als belangrijkste USP. Er zijn veel onderlinge verschillen tussen de concepten van de aanbieders. Terwijl de ene marktpartij een volwaardig leaseproduct aanbiedt, biedt de ander niet meer dan een verkapte huurkoopfinanciering met aanbetaling en restwaarde.

Componenten als verzekering en motorrijtuigenbelasting zijn soms wel en soms niet opgenomen. Door de verschillende invulling, het veelvoud aan kleine lettertjes (als het afrekenen van “meerkilometers”) is het voor veel consumenten lastig om door de bomen het bos nog te zien. Nu is al duidelijk dat dit in de toekomst problemen op gaat leveren. Hoewel de Wet de consument van extra bescherming voorziet, is het gewenst dat aanbieders zelf zorgen dat onduidelijkheid vermeden wordt. VAvdZ helpt hierbij door onafhankelijke normen vast te stellen.

Richtlijnen private lease

Op basis van een uitgebreide consultatie bij diverse marktpartijen en automotive specialisten heeft de vereniging richtlijnen op gesteld. De vereniging is hierbij ondersteund door LeaseConsult, expert op dit gebied. Zo moet een private leaseconstructie altijd operational lease betreffen en de algemene voorwaarden moeten gericht zijn op het consumentenrecht. Verder moet er bijvoorbeeld vooraf duidelijk zijn wat er gebeurt als er meer kilometers gereden worden dan verwacht. Daarnaast moeten de voorwaarden voor contractbeëindiging helder en realistisch zijn. Voor alle richtlijnen zie de bijlage.

Gebruik van de normering

VAvdZ zal leden, consumenten, betrokken marktpartijen en geïnteresseerde instanties informeren over de opgestelde richtlijnen. VAvdZ heeft de normering op haar site gepubliceerd. Marktpartijen kunnen de eigen private leaseconstructie ter beoordeling voorleggen aan VAvdZ. VAvdZ zal ook ongevraagd constructies beoordelen. Ondeugdelijke constructies zullen door VAvdZ genoemd en inzichtelijk gemaakt worden.

Zakelijke rijders krijgen verder een checklist aan de hand waarvan zij zelf private leaseconstructies kunnen beoordelen. Tot slot staat het VAvdZ team voor VAvdZ-leden klaar om vragen te beantwoorden of te bemiddelen bij problemen in dit domein.

Zie bijlage!

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën