Uniforme pensioenopgaves (UPO’s) staan vol foutenUit onderzoek van de AFM blijft dat de uniforme pensioenopgave veel fouten te bevatten.  Vooral de Overgangs- en voorwaardelijke regelingen zijn een bron van fouten, arbeidsongeschikte deelnemers worden vaak vergeten, 29% bevat cijfermatige onjuistheden en veel opgaven wijken af van het voorgeschreven model.

Overigens is de uniforme pensioenopgave – de OPU – een opgave waarin de pensioenrechten van een deelnemer staan opgenomen. Ieder jaar dient de uitvoerder deze opgave te verstrekken aan de actieve deelnemers. Het model dat wordt gehanteerd is wettelijk voorgeschreven. De OPU zou met name ook door de kredietcrisis transparanter moeten zijn en dus de klant een helder inzicht moeten geven in ‘hoe het pensioen ervoor staat’.

Met name de complexiteit van pensioenregelingen werken fouten in de hand, zo concludeert AFM. Dit kan leiden tot onduidelijkheid bij de deelnemers.

De groep, arbeidsongeschikte deelnemers, blijken een vergeten groep te zijn. De pensioenfondsen zien hun belangen over het hoofd. Een kwart van de onderzochte fondsen heeft de groep arbeidsongeschikten helemaal geen UPO 2008 dan wel te laat verstuurd (vanaf 2009). Deze groep verdient extra inspanning door de extra rechten die arbeidsongeschikte deelnemers hebben.

De informatie die in de OPU zelf staat, laat ook te wensen over. Even een rijtje:

  • Bij 29% van de onderzochte pensioenfondsen  zijn cijfermatige onjuistheden geconstateerd. 
  • Bij 13% van de onderzochte pensioenfondsen  zijn onjuistheden op het UPO geconstateerd die te herleiden zijn tot een onduidelijke- of verouderde tekst van het pensioenreglement.
  • Bij 64% van de onderzochte bedrijfstakpensioenfondsen constateert de AFM dat de weergave van de pensioenaanspraken niet correct is.  Bij ondernemingspensioenfondsen is dat bijna een kwart (24%).

Bron: Fiscalio.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën