Tussenstand in de bij het Hof van Justitie aanhangige zaak C-174/14 (Saudaҫor)In 2014 heeft de Portugese belastingrechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de interpretatie van het begrip publiekrechtelijke lichamen in artikel 13 van de btw richtlijn en over de reikwijdte van het begrip handelen als overheid. Geldend recht is, dat alleen publiekrechtelijke lichamen kunnen handelen als overheid, ook wel genoemd “handelen binnen het specifiek voor hen geldende juridische regime”.

Saudaҫor is een Naamloze Vennootschap waarvan de aandelen geheel in handen zijn van Autonome Regio Azoren (een publiekrechtelijke rechtspersoon, hierna: de regio). Saudaҫor is ‘gefund’ met overheidsmiddelen. Daarnaast ontvangt zij bedragen van de regio voor activiteiten die de regio anders zelf had moeten uitvoeren. Suadaҫor sluit met de regio programmaovereenkomsten op grond waarvan zij verplicht is de volgende categorieën diensten van algemeen belang te verlenen:

 

  • ondersteuning van de regionale gezondheidsdienst bij de planning, de begeleiding en de financiering;
  • de installatie, het beheer en het onderhoud van het informatie‑ en informaticasysteem ter ondersteuning van de gezondheidssector van de Autonome Regio Azoren.

Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren ontvangt Saudaҫor van de regio voor de periode 2004-2008 ongeveer € 16.000.000. De Portugese Belastingdienst meent dat hierover 21% btw is verschuldigd. Saudaҫor stelt dat zij gelet op de aandelenband, de funding en haar activiteiten is aan te merken als een publiekrechtelijk lichaam en dat zij bij de uitvoering van de programmaovereenkomsten optreedt als overheid.

De AG meent dat Saudaҫor diensten onder bezwarende titel verricht aan de regio, dat Saudaҫor niet is aan te merken als een publiekrechtelijk lichaam als bedoel in artikel 13 van de richtlijn en dat Saudaҫor (dus) geen overheidshandelingen kan verrichten. Het advies van de AG is geheel in lijn met de Nederlandse rechtspraktijk. Voor de conclusie van de AG, <klik hier>.

Voor de heffing van vennootschapsbelasting bij Saudaҫor zou wèl een vrijstelling van toepassing zijn. En aanbestedingsrechtelijk is in dit soort gevallen doorgaans sprake van quasi-inbesteding. In die situatie bestaat geen plicht tot (openbare) aanbesteding.

Colofon

Henk Zuidersma en Frans van den Eijnden zijn als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën