Transitievergoeding bij ontslag vanaf 2016Met het sociaal akkoord 2013 dat vakbonden en werkgevers hebben gesloten, wordt de transitievergoeding geïntroduceerd. De transitievergoeding is het bedrag dat werknemers bij ontslag meekrijgen van hun werkgever. Deze transitievergoeding is onderdeel van de plannen om het ontslagrecht per 2016 te versoepelen. Deze plannen worden omgezet in het Wetsvoorstel “Hervorming ontslagrecht en wijziging WW” en zullen in november 2013 door de Tweede Kamer behandeld worden. Ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 januari 2016.

Transitievergoeding bij onvrijwillig einde dienstverband
Elke werknemer wiens arbeidscontract onvrijwillig eindigt heeft recht op een transitievergoeding. Dit geldt voor jaarcontracten (vanaf 2 jaar dienstverband) en voor arbeidscontracten voor onbepaalde tijd (ook vanaf 2 jaar dienstverband). De hoogte van de transitievergoeding is
– 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar plus 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar in de jaren erna
-de transitievergoeding is gemaximeerd op € 75.000 of op 1 jaarsalaris bij salarissen hoger dan € 75.000 per jaar

Tijdelijk hogere transitievergoeding voor 50-plussers
Voor werknemers die op 1 januari 2016 50 jaar en ouder zijn en een dienstverband van 10 jaar of langer hebben, geldt dat ze één maand per gewerkt jaar ontvangen voor elk jaar gewerkt na het 50e levensjaar. Deze tijdelijke maatregel loopt tot 2020. De maxima van € 75.000 of 1 jaarsalaris voor hogere inkomens blijven gelden.

Alleen bij verwijtbaarheid kan transitievergoeding hoger of lager worden
Alleen als er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever of de werknemer, kan de kantonrechter een hogere of lagere ontslagvergoeding toekennen. Er komt geen berekeningsformule of maximering voor de hoogte.

Transitievergoeding berekenen ? transitievergoeding.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën