TOP 10: wijzigingen voor de werkgever [arbeidsrecht en fiscaalrecht]TOP 10 WIJZIGINGEN VOOR DE WERKGEVER
De wijziging voor jou als werkgever zijn dit jaar omvangrijk. Daarom hebben wij een top 10 samengesteld van belangrijke veranderingen per 1 januari 2015.

 1. De werkkostenregeling is vanaf dit jaar voor iedere werkgever verplicht. Je kunt maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en
  verstrekkingen voor jouw personeel.
 2. Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet je uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of je het contract voortzet en zo ja,
  onder welke voorwaarden.
 3. Je mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter. Wordt een tijdelijk contract verlengd dan mag in het nieuwe contract geen nieuwe proeftijd worden
  opgenomen.
 4. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract kan alleen nog als je kunt aantonen dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit moet je schriftelijk en overtuigend motiveren.
 5. Payrollmedewerkers genieten voortaan dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks bij jouw in dienst zijn.
 6. De regels voor het gebruikelijk loon zijn aangescherpt. Dit kan een verplichte salarisverhoging betekenen voor de directeur-grootaandeelhouder.
 7. De regels rondom diverse verlofregelingen zijn gewijzigd. Zo krijgen ouders (vaders) naast twee dagen kraamverlof voortaan een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van
  ouderschapsverlof. Voor bevallingsverlof geldt onder omstandigheden een verlenging en verlof kan voortaan flexibeler worden opgenomen.
 8. Het wettelijk minimumloon is weer omhoog gegaan en bedraagt bijvoorbeeld voor werknemers van 23 jaar en ouder nu € 1.501,80 per maand bij een volledig dienstverband.
 9. De AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd naar 65 jaar plus drie maanden. Dit betekent dat de verzekeringsplicht en de premieplicht voor de werknemersverzekeringen ook doorlopen tot en met de dag voorafgaand aan de AOW. Ook de betaling van de werkgeversheffing Zvw duurt drie maanden langer.
 10. Het maximumdagloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de Zvw per dag bedraagt € 199,90. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en
  maximumbijdrageloon Zvw op jaarbasis is € 51.976 (260 loondagen).

Bron: www.jan.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën