Toegang tot podiumkunsten blijft belast met 19% btwKamerleden hebben recentelijk gevraagd of het Belastingplan 2011 wel een voldragen wetsvoorstel is geweest en of bij ontkenning het verlaagde btw-tarief van toepassing kan zijn. De bewindsman heeft geantwoord uit te gaan van een aangenomen voldragen wetsvoorstel, waardoor het algemene btw-tarief van 19% van toepassing blijft.

Bij de presentatie van het Belastingplan 2011 werd bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2011 de podiumkunsten belast zouden gaan worden met 19%. Na deze bekendmaking van het Belastingplan ontstond veel commotie in de branche. Bij de behandeling van het Belastingplan in de Eerste Kamer werd uiteindelijk besloten om de btw-verhoging uit te stellen tot 1 juli 2011. Alle muziek- en toneeluitvoeringen, optredens van uitvoerende kunstenaars die op of na 1 juli 2011 worden gegeven zijn belast met 19% tenzij de vergoedingen voor deze toegangskaartjes al vóór 1 januari 2011 zijn betaald.

De btw verhoging blijft voor deze sector een doorn in het oog. In juli heeft dit er mede toe geleid dat er Kamervragen zijn gesteld. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in augustus antwoord gegeven op deze vragen ‘Het kabinet ziet geen aanleiding om de besluitvorming, die met instemming van een meerderheid van uw Kamer tot stand is gekomen, terug te draaien’. Hiermee lijkt de discussie (voorlopig) gesloten.

Voor gemeenten betekent dit dat een laatste redmiddel hen nu ontvallen is en zij voor de begroting 2012 uit dienen te gaan van dit hogere btw-tarief. Als de gemeente zelf exploitant is van een theater of schouwburg, zullen de netto inkomsten bij gelijkblijvende tarieven gaan dalen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot het maken van keuzes. Maar dit geldt ook voor de situatie dat de gemeente als subsidieverstrekker optreedt. Exploitanten zullen nieuwe afspraken willen maken om de tegenvallende opbrengsten (deels) te compenseren. En dit alles in een tijd dat gemeenten financieel gezien alle zeilen moeten bijzetten. Misschien daarom wel een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl , telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën