Tijdelijke btw-verlaging ook voor hoveniersklussenWelke verbouwingswerkzaamheden vallen onder het tijdelijke verlaagde btw-tarief van zes procent, en welke niet? De Belastingdienst publiceerde antwoorden over het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. Hoveniers mogen binnen deze regeling het verlaagde tarief hanteren voor aan- en verbouw, herstel en onderhoud van schuren, carports en tuinhuizen, mits deze zich bevinden op het perceel van de woning.

 Aannemelijk maken
De leverancier moet het verlaagde tarief aannemelijk maken. Dat betekent dat hij in zijn boekhouding een verklaring voegt van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat de woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

Verlaagde btw-tarief op arbeidskosten

 • Het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van een invalidentrap in de woning
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van een dakterras of een veranda.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, zonnepanelen en zonneboilers.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de badkamer, toilet en keuken.
 • Het (aan)bouwen, vernieuwen en onderhouden van garages, schuren, carports, tuinhuisjes e.d. Het verlaagde tarief op de arbeidskosten geldt alleen wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.
 • De renovatie van een bejaardentehuis, aanleunwoning, appartementencomplex. Alleen die
  ruimten die ter beschikking staan aan de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke
  ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift, recreatieruimte) worden als woning aangemerkt.
 • Het uitbouwen van de woning, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een erker.
 • Het onderhouden/vernieuwen en herstellen van een gevel.
 • Het vegen/onderhouden/vernieuwen van schoorstenen.
 • Het aanbrengen/vernieuwen van (dubbel) glas.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn
  aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijderingdaarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, sommige parketvloeren en dergelijke.

Geen verlaagd btw-tarief

 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van zonwering, rolluiken e.d. die in bouwkundig opzicht geen deel (gaan) uitmaken van de woning.
 • Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een zwembad in de tuin. Geen renovatie en herstel van de woning.
 • Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van omheiningen, tuinhekken (worden tot de tuin gerekend).
 • Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een voetpad c.q. oprit naar de woning (behoort bij de tuin en niet bij de woning).
 • Het in eigen bedrijf of op locatie vervaardigen van kasten, deuren, kozijnen en dergelijke. Slechts de arbeidskosten van het plaatsen valt onder het 6% tarief.
 • De bestaande woning wordt gesloopt en er komt een nieuwe woning. Er is sprake van een
  nieuw vervaardigd goed.
 • Het bestrijden van ongedierte. Geen renovatie en herstel van de woning.
 • Het plaatsen/vernieuwen/onderhouden van een alarminstallatie of een airco-installatie. Het
  verlaagde tarief mag wel worden toegepast als de installatie in bouwkundig opzicht onderdeel
  uitmaakt of gaat uitmaken van de woning.
 • Het plaatsen, vernieuwen of onderhouden van een sauna. Het verlaagde tarief mag wel
  worden toegepast bij plaatsing, vernieuwing en onderhoud van de sauna als deze in
  bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van de woning.

  Bron: Belastingdienst

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën