Tijdelijke Aanvullende Staats kredietverzekering-regeling verlengd en goedkoperDe Tijdelijke Aanvullende Staats kredietverzekering-regeling (TASK-regeling) is verlengd tot 31 december 2010. Deze staatskredietverzekering eindigde op 31 december 2009, maar blijft nu dus langer beschikbaar, zo meldt Grant Thornton. Deze tijdelijke maatregel heeft betrekking op zogenaamde omzetpolissen waarmee betalingsrisico’s tussen bedrijven kunnen worden verzekerd.

Middels de TASK-regeling wordt bedrijven de mogelijkheid geboden om via hun bestaande omzetpolis bij hun kredietverzekeraar een verhoging van de verlaagde of lager afgegeven limieten aan te vragen. Als gevolg van de kredietcrisis zijn voor veel bedrijven de verzekerde limieten door verzekeraars verlaagd. ‘Dat kan een belemmering zijn voor uw handel. Daarom biedt deze maatregel de mogelijkheid om met dekking van de Staat de verzekerde limieten bij de verzekeraar maximaal te verdubbelen,’ aldus Paul Buitink, senior consultant bij Grant Thornton.

Bij de opzet en recente evaluatie van de TASK-regeling zijn zowel de kredietverzekeraars, de ministeries van Economische Zaken en Financiën, alsmede brancheverenigingen en bedrijven zelf betrokken geweest. Uit de evaluatie bleek dat er te weinig gebruik werd gemaakt van de regeling, omdat de premie te hoog was; namelijk 1,5 procent per drie maanden over de gehele kredietlimiet. Ook zou de dekking tekort schieten. Om die redenen zal de regeling, na akkoord van de Europese Commissie, op twee punten worden gewijzigd. Zo wordt de premie verlaagd naar 1 procent en het aantal risicocategorieën uitgebreid. Buitink: ‘De TASK-regeling blijft ondanks de aanpassingen relatief duur. Het kost een veelvoud aan premie ten opzichte van reguliere kredietverzekering. Ook is het beleid van de verzekeraars niet eenduidig. Daarom loont het de moeite om bij uw kredietverzekeraar grondig te onderzoeken of een bepaalde debiteur niet toch via de reguliere verzekering kan worden gedekt in plaats van de dure verzekering door de Staat.’

Reacties

1 reactie to “Tijdelijke Aanvullende Staats kredietverzekering-regeling verlengd en goedkoper”
  1. Very nice, maar blijft nog steeds veel geld..

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën