Teruggaaf energiebelastingOnder bepaalde omstandigheden kan een gemeente teruggaaf van energiebelasting verkrijgen. 

 

Uw energiebedrijf brengt op de nota voor de levering van gas en elektra ook energiebelasting in rekening. Het gaat daarbij om substantiële bedragen. De energiebelasting wordt berekend per aansluiting. De impliciete wettelijke veronderstelling is dat voor elke onroerende zaak één aansluiting bestaat. Daarbij wordt aangesloten bij de objectafbakening voor de WOZ. De praktijk laat echter zien dat niet steeds sprake is van één onroerende zaak en dus één aansluiting.

Datgene wat vroeger één huis was kan gesplitst zijn in twee woningen, terwijl nog steeds sprake is van één aansluiting. Ook is mogelijk dat naar maatschappelijke opvattingen sprake is van één onroerende zaak (bijvoorbeeld een kabelnetwerk voor de doorgifte van CAI-signaal) terwijl deze onroerende zaak op meerdere plaatsen is aangesloten op het elektriciteitsnet. In beide gevallen is mogelijk dat bij de berekening van de belastingschuld volgens het beginsel van één aansluiting per onroerende zaak teveel energiebelasting wordt betaald. In dat geval kan worden verzocht om teruggaaf van energiebelasting.

In een besluit uit 2013 heeft de staatssecretaris kenbaar gemaakt dat hij het gemeentelijke stelsel van rioolleidingen en installaties dat wordt gebruikt voor het transport van het afvalwater naar het punt waar het waterschap de verantwoordelijkheid overneemt, ziet als één onroerende zaak. Dit betekent dat de levering van elektriciteit voor de voeding van de pompen die in of op het rioolleidingenstelsel in gebruik zijn als levering van elektriciteit via één aansluiting wordt aangemerkt. Voor de vraag of teveel energiebelasting is betaald, is niet relevant of op alle aansluitingen energie werd betrokken van dezelfde energiemaatschappij.

Wij kunnen in een kort tijdsbestek voor u berekenen of u recht heeft op teruggaaf van energiebelasting. Hierbij gelden de regels voor het verlenen van ambtshalve teruggaaf. Voor meer informatie kunt u bellen met mr. M.G.D. Pot of met ons secretariaat via 072-5350525 of per e-mail aan info@efkbelastingadviseurs.nl.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën