Ter beschikking stellen vergaderruimte niet langer verhuur?In een procedure die EFK Belastingadviseurs voert voor de gemeente Moerdijk heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch onlangs uitspraak gedaan, die van grote invloed kan zijn op de praktijk. Het Hof is van mening dat het ter beschikking stellen van ruimten in een multifunctionele accommodatie niet wordt aangemerkt als de vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak. Deze uitspraak gaat in tegen het tot dusver gevoerde beleid van het ministerie van Financiën. Als de staatssecretaris in cassatie in het ongelijk wordt gesteld, kunnen gemeenten aanzienlijke btw-besparingen realiseren op de investeringen en het groot onderhoud van hun multifunctionele accommodaties.

Ter beschikking stellen vergaderruimte niet langer verhuur?

De gemeente Moerdijk heeft een multifunctionele accommodatie (hierna: MFA) gerealiseerd die bestaat uit drie gedeelten: een sporthal, een zalencentrum met theaterfunctie en een horeca-gedeelte. Een (derde) exploitant exploiteert het geheel via enkele – onder één vlag opererende – besloten vennootschappen. Zij stelt niet de kale ruimtes ter beschikking, maar verricht een groot aantal samenhangende diensten waarvan het ter beschikking stellen van de ruimtes voor korte periodes aan wisselende gebruikers een onderdeel is. Een dergelijk MFA kan niet kostendekkend worden geëxploiteerd. Daarom verstrekt de gemeente aan de exploitant subsidies in het kader van exploitatie van de sporthal en het zalen-/theatergedeelte. Hiervoor is een samenstel van huur-, exploitatie- en subsidieovereenkomsten gesloten tussen gemeente en exploitant.

De uitspraak komt erop neer dat voor de fiscale toets bepalend is welke prestatie naar het oordeel van de gemiddelde consument wordt afgenomen. Het Hof stelt vast dat sprake is van één ondeelbare dienst die niet kunstmatig kan worden gesplitst. Onder verwijzing naar de standaardjurisprudentie van het Hof van Justitie oordeelt het Hof dat geen sprake is van een huurdienst, maar van een algemene (btw-belaste) dienst.

 Is het nadelig nu de inkomsten in de btw-heffing worden betrokken? Eigenlijk niet, want anders dan voorheen, kan nu de btw op kosten en investeringen in aftrek worden gebracht. Het btw-voordeel wordt in belangrijke mate gerealiseerd bij nieuwbouw. Bijkomend voordeel is dat de integratieheffing in deze omstandigheden buiten toepassing blijft. Ook kan alle btw in aftrek worden gebracht met betrekking tot verbouwingen en het groot onderhoud. Gevolg: een besparing voor gemeenten op de investerings- en onderhoudskosten van 19%, omdat niet meer gesproken wordt van verhuur!

Colofon

Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën