Teeven scherpt toezicht op advocatuur aan met nieuw collegeDe Nederlandse Orde van Advocaten krijgt een nieuw, onafhankelijk college van toezicht dat eindverantwoordelijk wordt voor het toezicht op advocaten. Staatssecretaris Teeven heeft hierover een wetsvoorstel voor advies naar verschillende instanties gestuurd. Het college is onafhankelijk van zowel overheid als advocaat.

Doel van de regeling is het toezicht op de advocatuur aan te scherpen omdat het niet meer voldoet aan de eisen van de tijd. Advocaten hebben binnen onze rechtsorde een bijzondere positie. Zij hebben verschillende privileges, zoals een (beperkt) monopolie.  Daarom wordt gecontroleerd of zij hun voorschriften goed naleven en geen misbruik maken van hun privileges.

De drie leden van dat college mogen zelf geen advocaat zijn en ze worden ook niet gekozen door advocaten. De toezichthouder rapporteert jaarlijks in het openbaar over zijn werkzaamheden. De lokale dekens oefenen straks primair het toezicht uit, onder eindverantwoordelijkheid van het college. Het college kan wel aanwijzingen geven, die de dekens moeten opvolgen. Ook kan het een onafhankelijke rechter – hof van discipline – vragen om een deken te schorsen of te ontslaan, wanneer deze het toezicht niet goed uitvoert.

Om hun werk goed te kunnen uitvoeren, moet voor advocaten een geheimhoudingsplicht gelden. Deze plicht wordt in de wet vastgelegd. Dekens kunnen in het kader van de uitoefening van hun toezichthoudende taken de geheimhoudingsplicht doorbreken. Dat kunnen de leden van het college niet. Ook kunnen zij niet van de inhoud van advocatendossiers kennisnemen. Bron: Rijksoverheid.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën