Tax Control Framework in oprichtingVeel gemeenten hikken om diverse redenen aan tegen het invoeren van Horizontaal Toezicht. Het is vaak een kostbaar project om fiscaal “in control” te komen en dat in tijden van bezuinigingen. Daarnaast kost zo’n project veel tijd, terwijl het opstellen en controleren van de jaarrekening 2010, de meeste inspanningen zullen vergen. Misschien het moment om beide aspecten samen te voegen.

Audit jaarrekening
Alle gemeenten voeren in het kader van de jaarrekening verschillende interne controles uit. Daarbij worden zaken als toepassing van aanbestedingsregels en rechtmatigheid getoetst. Er zijn geen vastomlijnde regels op basis waarvan deze audits worden uitgevoerd, althans, welke dossiers worden onderzocht. Voor de hand ligt om de te onderzoeken dossiers gelijk op alle te toetsen elementen worden onderzocht. Dan hebben we het over de techniek van “single audit”.

Single Audit
Bij het uitvoeren van een single audit kunnen de te onderzoeken dossiers tevens worden getoetst op de uitvoering van fiscale wetgeving. Door te onderzoeken in welke mate aan het dossier fiscale relevante kleeft en anderzijds vast te leggen welke beheersmaatregelen voor dit dossier nodig zijn voor een juiste fiscale verwerking te garanderen, is de gemeente zelf al bezig een Tax Control Framework op te bouwen. De uitkomst van de single audit zal soms aanleiding geven bepaalde procedures aan te passen en zullen redenen ontstaan financiële correcties toe te passen. De aldus aan de fiscaliteit aangepaste procedures alsmede de controle daarop middels de single audit noemen wij het Tax Control Framework (TCF). Op basis van de uitkomsten kan een gedegen plan van aanpak worden opgesteld dat de basis dient voor de verdere opbouw van het TCF.

Dit hoeft uiteraard niet gelijk voor alle Rijksbelastingen te worden gedaan. Men kan de single audit beginnen door in eerste instantie alleen te toetsen op toepassing van de btw-wetgeving, inclusief toepassing van de Wet op het btw-compensatiefonds. Een jaar later kan men de single audit uitbreiden met de loonbelasting, etc. Op deze wijze wordt het TCF als het ware “going concern” opgebouwd.

Kanttekeningen
Wij maken twee kanttekeningen op deze gemeentelijk inspanningen. Alleen een audit op bijvoorbeeld de 20 grootste projecten geeft weliswaar inzicht in de risico’s van de projecten, maar zegt niets over het ‘in control’-zijn van de gemeente. De gemeente zal daarom een aselecte en verifieerbare steekproef moeten uitvoeren zodat de belastingdienst kan constateren dat niet alleen grote projecten zijn beoordeeld maar ook de kleine projecten en dat (hopelijk) de uitkomsten gelijk zijn.

De opdracht aan en de uitvoering door de controlerend accountant kan worden bijgesteld. Hij hoeft in kader van toetsing van de fiscale regels (ook rechtmatigheid; het voldoen aan wet- en regelgeving) straks alleen nog een steekproef te doen op een aantal van de door de gemeente uitgevoerde audits. De gemeente is weliswaar in eerste instantie meer tijd en geld kwijt aan de single audit maar kan deze extra inspanningen weer besparen op de kosten van de accountantscontrole. Daarnaast is het denkbaar dat de gemeente een veelvoud van deze kosten kan besparen als zij de fiscaliteit integraal onderdeel laat uitmaken van haar eigen interne audit processen.

Colofon:
Jeroen van der Meer is partner bij EFK Belastingadviseurs.Voor meer informatie  jvandermeer@efkbelastingadviseurs.nl, 072-535 05 25.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën