TASK-faciliteit niet verlengdDe TASK-faciliteit die kortlopende handelskredieten herverzekert eindigt op 31 december 2010. De markt laat inmiddels tekenen van herstel zien en aanvulling vanuit de Staat is daarom niet meer nodig.

Twee andere maatregelen naar aanleiding van de kredietcrisis, de werkkapitaaldekking en de exportkredietgarantiefaciliteit worden wel verlengd.

Het kabinet heeft in 2009, als gevolg van de kredietcrisis, maatregelen genomen om via de exportkredietverzekering (EKV) export zo veel als mogelijk doorgang te laten vinden zodat het Nederlandse bedrijfsleven kan blijven handelen met het buitenland.

Dekking van de Staat
TASK (Tijdelijke Aanvullende Staatskredietverzekering) biedt bedrijven de mogelijkheid om met dekking van de Staat de verzekerde limieten bij de verzekeraar te verdubbelen. Deze overheidsfaciliteit wordt uitgevoerd door de private kredietverzekeraars, zodat bedrijven bij hun eigen verzekeraar terecht kunnen om hier gebruik van te maken. De faciliteit is ingesteld voor ondernemingen die door de financiële crisis in sommige gevallen onvoldoende verzekering kunnen krijgen op handelskredieten, wat een belemmering kan zijn voor de handel.

Werkkapitaaldekking
TASK voorziet in het tijdelijk falen van de markt voor kortlopende handelskredieten. De twee andere initiatieven die zijn genomen betreffen de verzekering van middellange en lange termijn risico’s. Hier is de EKV van oorsprong al aanvullend aan de markt en deze faciliteiten zullen daarom verlengd worden. Zo kregen exportkredietverzekeraars in september 2009 de mogelijkheid om de financiering van de kosten bij het fabriceren van een te exporteren product, te verzekeren, de zogeheten werkkapitaaldekking. Met de verzekering neemt de bereidheid van banken toe om de financiering te verstrekken. De Staat is voornemens om dit product vast op te nemen onder de EKV.

Garantie
De exportkredietgarantiefaciliteit ten slotte maakt het sinds november 2009 voor banken mogelijk om een eerder afgegeven verzekering om te zetten in een garantie. Op deze manier kunnen banken hun leningen makkelijker herfinancieren. De Staat wil deze nieuwe regeling vooralsnog tot 2013 laten doorlopen. De faciliteit is bij uitstek geschikt voor transacties van behoorlijke omvang en is mede daardoor nog niet gebruikt. Wel geven banken aan de faciliteit op korte termijn in te gaan willen zetten. Bron: MinFin.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën