Tanden bleken en facings plaatsen: BTW-belaste cosmeticaMooie witte, en egale tanden, wie wil er niet zo’n gebit? Voor een perfecte glimlach. Door een recente uitspraak van Rechtbank Haarlem wordt zo’n fraai gebit wel wat duurder: de rechtbank heeft beslist dat het bleken en plaatsen van facings niet BTW-vrijgesteld is omdat er geen sprake is van ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’. Het bleken en plaatsen van facings heeft – op een enkele uitzondering na – geen therapeutisch doel, maar is pure cosmetica. En dat is gewoon BTW-belast.

BV X dreef een onderneming in esthetische tandheelkunde. De BV verzorgde mondhygiënische behandelingen, orthodontie, het plaatsen van facings en het uitvoeren van bleekbehandelingen. De BV had daartoe tandtechnici, mondzorgkundigen en preventieassistenten in dienst. De BV had geen tandartsen en orthodontisten in dienst; deze specialisten werden zo nodig ingehuurd.
BV X ging ervan uit dat het bleken van tanden en het plaatsen van facings BTW-vrijgesteld was. Zij stelde dat die diensten onder de vrijstelling voor de ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’ vielen. De inspecteur betwistte dat. Zijns inziens was sprake van een cosmetische ingreep die BTW-belast was. Hij legde BV X over 2009 een naheffingsaanslag BTW op van € 49.393. De BV verzette zich daartegen, Rechtbank Haarlem moest het geschil beslechten.

Belanghebbende stelde voor de rechtbank dat het tandbleken en plaatsen van facings een medische handeling met een therapeutisch doel is. Zij voerde daartoe aan dat vóór de ingreep altijd een intake wordt uitgevoerd, met aansluitend een mondhygiënebehandeling door een mondzorgkundige of preventieassistent. Die behandeling vindt plaats onder toezicht van een tandarts of een BIG-geregistreerde mondzorgkundige. Vervolgens wordt een diagnose gesteld, waarbij een anamnese wordt afgenomen, om de oorzaak van de gebitsverkleuring te achterhalen. Dat vergt een inspectie van het gebit, en daarbij wordt niet alleen gescreend op de kleur van de tanden, maar ook op andere gebits- en mondaandoeningen. Door het bleken en/of het plaatsen van facings worden soms pathologische verkleuringen en afwijkingen van de tanden weggewerkt. Dergelijke mankementen vormen vaak een zware psychische belasting voor de patiënt en daardoor kan wel degelijk sprake zijn van een medische indicatie voor behandeling.

Rechtbank Haarlem oordeelde dat zich situaties kunnen voordoen waarin de mankementen aan het gebit als een pathologische aandoening gelden, die tot een zware psychische belasting van de patiënt leiden. Maar belanghebbende was er niet in geslaagd om dat aan te tonen. Onder ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’ – waarvoor een BTW-vrijstelling geldt – vallen enkel medische handelingen met een therapeutisch doel. En dat was hier volgens de rechtbank niet het geval. Bezien vanuit het oogpunt van de modale consument was het bleken en het plaatsen van facings doorgaans ingegeven door de wens om wittere, mooie en egale tanden te krijgen.

De Rechtbank besliste dat ook voor een gedeelte van de dienstverlening – de intakegesprekken en mondhygiënebehandeling – geen BTW-vrijstelling kon worden verleend. Die diensten hadden geen zelfstandig karakter: zij werden enkel verricht om het resultaat van het bleken of het plaatsen van facings te optimaliseren en gingen op in die hoofdprestaties. De Rechtbank verklaarde het beroep van BV X ongegrond.

Commentaar
Een kostprijsverhogende uitspraak! Internet leert dat een makeover van een gebit al snel € 500 per tand, ofwel zo’n € 7.500 voor een volledig gebit kost. Met BTW er bij wordt dat een kleine € 9.000. Wie mooi wil zijn, moet pijn (in zijn portemonnee) leiden….

Bron: Belastingbelangen.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën