Subsidieregeling burgerschap en ontwikkelingssamenwerking van startSubsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS). Zo heet de nieuwe regeling waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf nu investeert in de bevordering van meningsvorming over, bewustwording van en actieve betrokkenheid bij internationale samenwerking. Vanuit SBOS kunnen ook aanvragen worden gesubsidieerd met als onderdeel een kleinschalige ontwikkelingsactiviteit, een stage- of uitwisselingscomponent. De beleidsregels werden vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

SBOS wordt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd door PwC, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Wilde Ganzen.

De vanuit SBOS te subsidiëren projecten en programma’s moeten zijn gericht op een groter publiek bewustzijn over armoede en ontwikkeling in de wereld en het belang van Nederland om op deze terreinen actief te zijn. Burgers kunnen dan zelf een mening vormen en weloverwogen keuzes maken als het gaat om hun eigen gedrag. Activiteiten moeten een concreet doel en een helder gedefinieerde doelgroep hebben, een concreet handelingsperspectief bevatten en gericht zijn op het creëren van concrete gedragseffecten. Voorrang wordt gegeven aan activiteiten die nieuwe doelgroepen aanboren, met name onder jongeren.

De eerste subsidieronde van SBOS sluit op 15 november 2010. Deze eerste ronde staat alleen open voor meerjarige programma’s, waaronder aanvragen met een stage- en uitwisselingscomponent. Projecten, bijvoorbeeld met een kleinschalige ontwikkelingsactiviteit in een ontwikkelingsland, kunnen worden ingediend bij de volgende ronde. Deze sluit op 1 februari 2011.

Op www.sbos.nl staan de voorwaarden van de subsidieregeling en de wijze waarop een aanvraag kan worden ingediend. Bron: Ministere van Buitenlandse Zaken.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën