Stress onder Nederlandse ondernemers vrij stabiel ondanks crisisEén op de drie (38 procent) Nederlandse bedrijfseigenaren geeft een toename van stressgevoelens aan over de afgelopen twaalf maanden, in 2009 werd een vrijwel gelijke stijging gemeten (37 procent). Desondanks behoort Nederland daarmee tot de landen met het laagste ‘spanningsniveau’. Nederlandse ondernemers zijn daarnaast recordhouder als het gaat om opgenomen vakantiedagen. In tegenstelling tot Nederland ervaart wereldwijd meer dan de helft (56 procent) van het midden- en kleinbedrijf (mkb) een hoger stressniveau dan een jaar geleden. Dat blijkt uit het Grant Thornton International Business Report (IBR) onder 7.400 mkb-ondernemers in 36 landen. De gunstige ‘lage’ score van Nederland lijkt een mooie opsteker voor het mkb tijdens de Week van de Ondernemer.

China staat in de stresstabel op de hoogste plaats met 76 procent van de Chinese bedrijfseigenaren die meer stress voelen dan in het voorgaande jaar. Landen die op korte afstand China volgen op de stressladder zijn Mexico (74 procent), Turkije (72 procent), Vietnam (72 procent) en Griekenland (68 procent). Aan de onderkant van de schaal hebben bedrijfseigenaren in Australië (35 procent), Finland (33 procent), Denemarken (25 procent) en Zweden (23 procent) de laagste ‘spanningsniveaus’.

Groei of overleven?

Het IBR lijkt een verband aan te geven tussen stressniveaus en het Bruto Nationaal Product. Mkb’ers in China, Vietnam, India en Turkije bezetten de hoogste plaatsen op de stresstabel en werken in economieën waar sterke groei wordt verwacht. Toch zijn hoge stijgingen van stressniveaus niet exclusief voor landen met hoge groeiverwachtingen. Ook in landen met een lage groei – zoals Ierland, Spanje en Griekenland – voelen ondernemers veel spanning. “We zien dat ondernemers aan beide uiteinden van de groeitabel om heel verschillende redenen stress ervaren”, zegt Frank Ponsioen, business leader mkb bij Grant Thornton. “In China is de druk voor ondernemers groot om de groeiverwachtingen bij te houden, terwijl – bijvoorbeeld – Ierse bedrijfseigenaren zich veel zorgen maken over de manier waarop hun bedrijven de krimpende economie kunnen overleven.”

Economisch klimaat debet

In het onderzoek werd de ondernemers gevraagd naar de belangrijkste redenen voor de spanningsstijging. Niet verwonderlijk is het economisch klimaat wereldwijd met 38 procent de meest genoemde oorzaak, gevolgd door druk op de cashflow (26 procent), concurrentie (21 procent) en werkdruk (19 procent). Opvallend is dat Nederlandse ondernemers veel minder last lijken te hebben van het economisch klimaat (17 procent). Een internationaal gezien tamelijk hoog percentage Nederlanders zegt zelfs helemaal geen stress te ervaren: 27 procent tegenover 7 procent wereldwijd. 21 procent van de Nederlandse ondernemers noemt werkdruk als oorzaak, wat in lijn ligt met het wereldwijde gemiddelde (21 procent).

Nederland recordhouder vakantiedagen

Het IBR lijkt ook een verband te leggen tussen stressniveaus en het aantal opgenomen vakantiedagen (figuur 2). In landen die bovenaan de stressladder staan nemen ondernemers jaarlijks gemiddeld steeds minder vrije dagen op. Nederlandse ondernemers staan met 24 vrije dagen per jaar fier bovenaan de vrijetijdsladder. De volgende acht landen op die lijst zijn allemaal lid van de Europese Unie. Gemiddeld nemen Europese bedrijfseigenaren de meeste vakantiedagen op (20), terwijl het wereldwijde gemiddelde op 14 ligt. Azië viert met een kleine twee weken (11) het minst vakantie. In Vietnam komen ondernemers er met een schamele 7 dagen het slechtst van af. Bron: GT.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën