Strengere regels voor APV’sEen week geleden kondigde de staatssecretaris van Financiën aan de wetgeving rondom Afgezonderd Particulier Vermogen (APV) te willen aanpassen. In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2014 is het dan zover en komt hij met maatregelen.

Als hoofdregel geldt dat bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een APV fiscaal worden toegerekend aan de inbrenger van de vermogensbestanddelen. Er geldt een uitzondering op deze toerekeningsregel als het APV in de jurisdictie waar deze is gevestigd winstbelasting moet betalen. Als sprake is van een reële heffing, geldt een toerekeningsstop om dubbele belastingheffing te voorkomen. Uit de recente evaluatie bleek al dat ingespeeld wordt op deze toerekeningsstop om te ontkomen aan de box 2-heffing (aanmerkelijk belang) en om de renteaftrekbeperking tegen winstdrainage in de vennootschapsbelasting te omzeilen. Om de heffing over de aanmerkelijkbelangclaims te waarborgen, wil het kabinet in de Wet inkomstenbelasting opnemen dat het niet langer toerekenen van tot een APV behorende aandelen of winstbewijzen aan de belastingplichtige leidt tot een belaste (fictieve) vervreemding van deze in het APV aanwezige aandelen of winstbewijzen. Het doet er dus niet toe of de belastingplichtige (voormalig) aanmerkelijkbelanghouder daarnaast nog een aanmerkelijk belang (bijvoorbeeld preferente aandelen) blijft behouden in de desbetreffende vennootschap. Een ander voorstel is het uitsluiten van de doorwerking van de toerekeningsstop bij de renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage.

Wet: 4.24bis Wet IB 2001 (voorgesteld), artikel 8 vijftiende lid Wet Vpb (voorgesteld)

Meer informatie: ministerie van Financiën, 18 september 2013, wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2014   

Bron: taxence

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën