Stamrecht banksparen: aanbieders hebben producten in de markt gezetVorig jaar besloot de regering dat het per 1 januari 2010 wettelijk mogelijk is om de ontslagvergoeding te storten op een geblokkeerde bankspaarrekening. Inmiddels hebben een aantal grote aanbieders hun stamrecht bankspaarproducten in de markt gezet. Banksparen met de gouden handdruk: tijd voor een overzicht.

Bij stamrecht banksparen wordt de ontslagvergoeding gestort op een geblokkeerde bankspaarrekening. Op een gegeven moment moet er worden begonnen met periodiek uitkeren. Die periodieke uitkeringen kunnen meteen ingaan (de zogenaamde ‘direct ingaande variant’) of op een later tijdstip (‘uitgestelde variant’). Uiterlijk op de 65-jarige leeftijd van de rekeninghouder moeten de uitkeringen ingaan. Deze maandelijkse uitkeringen zullen altijd lager worden belast dan wanneer de ontslagvergoeding in één keer wordt uitgekeerd. Stamrecht banksparen is in het leven geroepen om de ontslagene meer keuzemogelijkheden te geven met de gouden handdruk. De optie lijkt veel op ‘lijfrente verzekering’ , hoewel stamrecht banksparen flexibeler genoemd zou kunnen worden. Stamrecht banksparen is interessant bij ontslagvergoedingen tussen de €20.000,- en €70.000,-. Voor hogere gouden handdrukken is de stamrecht BV een uitstekende mogelijkheid.   

De eerste aanbieder van het stamrecht banksparen was ‘Brand New Day’ , de financieel dienstverlener die flink aan de weg timmert. Op dit moment hebben zij alleen nog de uitgestelde variant beschikbaar. De eerste bank die het stamrecht banksparen in de markt zette was ABN – AMRO. Hun ‘Gouden Handdruk opbouwrekening’ biedt alleen nog de uitgestelde variant aan en werkt met een variabele rente. Niet lang daarna volgde SNS Reaal met hun ‘SNS-Bank Gouden Handdruk Inkomen’ – rekening. Stamrecht banksparen kan bij SNS Reaal met de direct uitkerende variant en de uitgestelde variant. Daarmee is SNS op dit moment de enige bank die allebei de varianten aanbiedt. In april 2010 volgde Rabobank met hun ‘Rabobank Gouden Handdruk Sparen’. Ook zij bieden op dit moment alleen nog de uitgestelde variant aan. Afgelopen mei kwamen ook Delta Lloyd en Ohra met hun stamrecht bankspaarproducten.

Hoewel SNS op dit moment de enige aanbieder is van zowel de direct uitkerende variant als de uitgestelde variant hebben alle aanbieders aangegeven in de loop van 2010 te komen met hun direct uitkerende versie van het stamrecht banksparen.  Sinds de komst van het stamrecht banksparen geven de verschillende banken aan dat er veel is geïnformeerd naar de optie. Ook het banksparen voor andere toepassingen (pensioen, hypotheek) stijgt in populariteit. SNS Reaal gaf al eerder aan dat de rumoer rond de woekerpolisaffaire het banksparen heeft gestimuleerd.

Welke fiscale optie het best is voor uw ontslagsituatie is puur persoonlijk. Er zijn een aantal opties met de gouden handdruk. Welke optie het beste is voor u hangt af van uw persoonlijke situatie en uw wensen. Voor advies voor het optimaal afwenden van uw ontslagvergoeding kunt u terecht bij: www.goudenhanddrukspecialist.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën