Staatssteunregels woningcorporatiesWoningcorporaties die in aanmerking willen komen voor staatssteun moeten vanaf 1 oktober 2010 hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (ruim 40 procent van de Nederlandse huishoudens).
 Voor uitstel van deze datum zijn geen juridische mogelijkheden. Dat laat minister Van Middelkoop van Wonen, Wijken en Integratie weten in een brief aan de Tweede Kamer. In december 2009 is, na lang onderhandelen met de Europese Commissie, een akkoord bereikt over wanneer Nederland staatssteun mag geven aan woningcorporaties. De commissie heeft deze afspraken vastgelegd in een besluit. Het gaat om huurwoningen met een huur onder de 647,53 euro.

Onderzoeksprocedure
Vanuit de Tweede Kamer is het verzoek gekomen de invoering van de nieuwe regels later in te laten gaan. Als Nederland zich niet houdt aan het besluit van de commissie, bestaat volgens minister Van Middelkoop het risico dat de commissie Nederland in gebreke stelt en een formele onderzoeksprocedure instelt.

Tijdens zo’n procedure is het mogelijk dat de commissie striktere voorwaarden stelt aan de definitie en afbakening van de taak van de woningcorporaties. Het bereikte resultaat kan dan ter discussie komen te staan. Ook bestaat het risico dat de commissie tot de conclusie komt dat sprake is van misbruik van staatssteun.

Hogere inkomens
Huishoudens met een hoger inkomen kunnen nog steeds worden gehuisvest door corporaties. Corporaties kunnen, zonder gevolgen voor de staatssteun, 10 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen boven de 33.000 euro. Ook kunnen woningcorporaties huurwoningen met een huurprijs boven de 647,53 euro aan deze huishoudens verhuren.

Een andere mogelijkheid is dat een corporatie ervoor kiest woningen aan deze groep huishoudens te verkopen. Via bijvoorbeeld veel toegepaste modellen als Koopgarant en Slimmer Kopen. Corporaties kunnen woningen met een marktwaarde van bijvoorbeeld 180.000 euro aanbieden voor 135.000 euro. Bron: Ministerie van Volkshuisvesting.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën