Speeltuinvereniging vrijgesteld van btwEen speeltuinvereniging is voor de btw in de regel ondernemer. Echter, als ondernemer kun je belaste en vrijgestelde prestaties verrichten. Soms zijn de prestaties – in combinatie met het sociaal culturele karakter waaronder de prestaties worden verricht, aanleiding deze van btw-heffing vrij te stellen. Dat is ondermeer het geval als deze prestaties worden verricht door een speeltuinvereniging.

Casus
De vereniging in dit voorbeeld exploiteert een terrein met een grote vijver. Op het terrein is een speeltuin aangelegd met diverse soorten speeltoestellen en een klein kinderzwembadje. Daarnaast worden kano’s verhuurd waarmee in de vijver wordt gevaren. In de vijver kan ook worden gezwommen. Indien natuurijs aanwezig is, wordt de vijver geëxploiteerd als natuurijsbaan.

De leden van de vereniging betalen jaarlijks een contributie en hebben gratis toegang tot het terrein en de vijver. Niet-leden betalen een entreeprijs van € 1 per persoon. Voor het gebruik van de kano’s dient, door zowel leden als niet-leden, een afzonderlijke huurprijs te worden betaald. Voor het gebruik van het kinderzwembadje wordt geen afzonderlijke prijs in rekening gebracht.

Op het terrein bevindt zich een clubhuis annex kantine. In de kantine vindt tijdens de openingstijden van het terrein verkoop van snoep, ijs en frisdrank plaats. Ook vanuit het entreehokje worden deze versnaperingen verkocht. De vereniging verhuurt de kantine ook aan de plaatselijke biljartvereniging en klaverjasvereniging. Daarnaast wordt de kantine verhuurd voor het houden van verjaardagen, bruiloften en andere feesten.

De vereniging heeft over meerdere jaren btw voldaan op aangifte, kennelijk uitgaande van de gedachte dat zij met betrekking tot bepaalde prestaties geen vrijstelling kan toepassen. Per saldo heeft dit telkens geleid tot een teruggave. De verkoop van eten en drinken evenals de verhuur van kano’s is ongetwijfeld als een btw-belaste activiteit aangemerkt. Deze omzet is echter tot bepaalde grenzen btw-vrijgesteld indien het gaat om fondsverwervende activiteiten van een sociaal-culturele instelling. Dit laatste is een speeltuinvereniging. De inspecteur heeft de vrijstelling gesteld en de teruggaven nageheven. De rechtbank Arnhem komt tot de conclusie dat alle activiteiten van de speeltuinvereniging zijn vrijgesteld van btw-heffing en dat dus btw ten onrechte is teruggevraagd. Vrijstellingen voor de btw zijn namelijk niet facultatief maar dienen – mits wordt voldaan aan de voorwaarden – verplicht te worden toegepast.

De vereniging heeft nog een beroep gedaan op opgewekt vertrouwen omdat de belastingdienst de aangiften in het verleden allemaal heeft gevolgd en er inhoudelijke contacten zijn geweest met ambtenaren van de belastingdienst. Deze ambtenaren hebben dus kunnen weten welke activiteiten de vereniging verricht. Voor een in rechte te beschermen vertrouwen is volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad meer vereist dan de enkele omstandigheid dat de belastingdienst niet is afgeweken van de aangiften van de vereniging. Er zullen bijkomende omstandigheden moeten zijn op grond waarvan bij de vereniging de indruk is gewekt dat het volgen van de aangiften in voorafgaande jaren het gevolg is van een bewuste standpuntbepaling van de belastingdienst. Die bijkomende omstandigheden kunnen onder meer bestaan in het volgen van een aangifte waarin de belastingplichtige de van belang zijnde aangelegenheid uitdrukkelijk en gemotiveerd aan de orde heeft gesteld. Het meesturen van facturen bij een aangifte kan echter niet worden aangemerkt als het uitdrukkelijk aan de orde stellen van een onderdeel van de aangifte.

Gemeentelijke praktijk
Gemeenten hebben speeltuinen binnen hun gemeentegrenzen. Als de gemeente eigenaar is en de speeltuin ter beschikking stelt aan een speeltuinvereniging, is het terrein in beginsel niet openbaar of vrij toegankelijk. Feitelijk verhuurt de gemeente de speeltuin aan de vereniging. In dat geval treedt de gemeente niet op als overheid maar als ondernemer. Omdat de activiteiten van een speeltuinvereniging zijn vrijgesteld van btw-heffing, kan niet worden geopteerd voor btw-belaste verhuur. Dit betekent dat de btw op kosten en investeringen bij de gemeente voor deze speeltuin niet verrekenbaar of compensabel is. Als de gemeentelijke speeltuin echter openbaar toegankelijk is en dus onderdeel uitmaakt van de openbare ruimte van de gemeente is de btw compensabel. Vandaar dat het te overwegen valt bij de realisatie van een brede school een speeltuin aan te leggen, maar deze geen onderdeel te laten uitmaken van een afgescheiden schoolterrein, maar van het openbaar toegankelijk gebied.

 Efkbelastingadviseurs.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën