Sociale lasten werkgevers met een derde toegenomen‘Het kabinet moet meer doen om de sociale lasten voor werkgevers binnen de perken te houden’, vinden ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. De sociale lasten, vooral de zorgkosten, voor werkgevers stegen tussen 2002 en 2010 met bijna een derde: van 39,6 miljard euro negen jaar geleden, tot 52,5 miljard euro vorig jaar. Dat blijkt uit een beleidsdoorlichting in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De belangrijkste oorzaken van de stijging van de sociale lasten zijn de crisis en de vergrijzing. De werkgeverslasten voor de werkloosheidswet (WW) stegen met 79,3%, voor de pensioenen met 40,4% en voor de Zorgverzekeringswet met 106,5%.

Zorgpremie
Vooral de zorgkosten zitten de werkgevers dwars, zegt Ton Schoenmaeckers, teammanager arbeidsvoorwaarden bij MKB-Nederland en VNO-NCW. Hij spreekt van een ‘automatische loonkostenversneller’. ‘Vorig jaar waren alle werkgevers samen ruim tien miljard euro kwijt aan zorgpremies. Werkgevers betalen per werknemer een inkomensafhankelijke premie. Dat is ongewenst’, aldus Schoenmaeckers.

De hoge zorgbijdrage is schadelijk voor werkgevers omdat zij geen invloed hebben op die kosten. De zorgkosten ontwikkelen zich autonoom, maar de werkgever krijgt wel de rekening op zijn bordje. Vooral het feit dat de meeste zorgkosten opgaan aan mensen die geen deel (meer) uitmaken van de beroepsbevolking – ouderen en kinderen – breekt de werkgevers op. De werkgevers pleiten er daarom voor om de zorgbijdrage van werkgevers te bevriezen op het niveau van nu.

Vergrijzing
Alhoewel het om forse bedragen gaat, is de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product nog wel ‘elk jaar gunstiger geweest’ dan de doelstellingen. Ten opzichte van andere eurolanden is Nederland zelfs ruim een procent goedkoper geworden, schrijft minister Kamp van Sociale Zaken. Volgens Schoenmaeckers lopen we wel tegen grenzen op. ‘Dit toont het gevaar van de vergrijzing. Dit is voor het hele bedrijfsleven slecht’. Bron: www.mbk.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën