Sociaal Domein en btw“Bezint eer gij begint”, is een gezegde dat sommige lezers zullen herkennen als een wijze raad die zij van hun ouders hebben meegekregen. Een gezegde dat op het fiscale vlak super relevant is. Berichtgeving over wijkverpleging en het gat dat de btw slaat in het budget en Kamervragen daarover, heeft de staatssecretaris tijdens het vragenuurtje ertoe gebracht toe te zeggen het gat te dichten. Maar houdt het hierbij op?

Wij beginnen en gaan ons later wel bezinnen
Het lijkt erop dat onder deze werktitel het kabinet en VNG afspraken hebben gemaakt over de transitie. Terecht is als uitgangspunt genomen dat de zorg onverkort dient te worden voortgezet op 1 januari 2015. Het zal met de btw allemaal niet zo’n vaart lopen, want het kabinet geeft in haar publicaties aan dat de gemeentelijke samenwerking weliswaar additionele btw-druk oplevert, maar dat het verlenen van zorg onder de btw-vrijstelling blijft vallen. Vervolgens hebben gemeenten met zorgverleners contracten gesloten, waarbij de contractanten aannemen dat het allemaal onder de btw-vrijstelling zal vallen.

De waard en zijn gasten
In deze situatie heeft het kabinet echter geen rekening gehouden met de btw-inspecteurs. Gelet op het gedachtegoed van het kabinet dachten de contractpartijen geen aanleiding te hebben contact op te nemen met de inspecteur. Zij die wel in 2014 contact hebben opgenomen mochten niet verbaasd zijn over een reactie dat de btw-wetgeving nog niet was aangepast en dat nog geen reactie viel te geven.

In de tussentijd is de wetgeving klaar, gaan inspecteurs de reeds gesloten en daardoor onomkeerbare zorgcontracten toetsen met als uitgangspunt: een btw-vrijstelling is een uitzondering op de hoofdregel en moet daarom ‘eng’ worden geïnterpreteerd. Het effect daarvan vinden wij terug in de publicatie in het Financieel Dagblad van 8 juni 2015. Het afzonderlijk vastgestelde WMO-budget van € 40 miljoen – als dekking voor de tijdsbesteding van de wijkverpleegkundige in het kader van preventie en overleg met huisartsen, maatschappelijk werk en andere zorgpartijen in de wijk – wordt niet gezien als de geneeskundige verzorging van de mens en valt daarom in de btw-heffing. Op dezelfde dag nog geeft de staatssecretaris tijdens het kamervragenuurtje aan dat hij het gat gaat dichten (berichtgeving op www.nu.nl).

Gemeentelijke praktijk
Of de inspecteurs terecht dit standpunt innemen in het licht van de BTW-richtlijn, dan wel wat voor hen de redenen zijn af te wijken van het kabinetsstandpunt, laat zich slechts raden. Zeker is wel dat de Belastingdiensteenheden zich pas dit voorjaar verdiepen in de contracten en zich veelal niet laten leiden door de bedoeling van het kabinet en het daarop gebaseerde handelen van partijen. De staatssecretaris gaat over tot reparatie. Hij gebruikt hiervoor zelfs het middel van terugwerkende kracht. Dit zal in eerste aanleg btw-inspecteurs niet afschrikken voort te gaan op de ingeslagen weg. Alleen direct ingaande beleidsbesluiten worden toegepast, toekomstige wetswijzigingen – met terugwerkende kracht – zullen niet eerder kunnen worden uitgevoerd dan dat de wetswijziging van kracht is geworden. En het lijkt erop dat de gemeente de ‘sitting duck’ is en facturen moet gaan betalen met btw, welke mogelijk in de toekomst pas worden gecrediteerd. Als terugbetaling in 2016 gaat plaatsvinden, is het budget (op onderdelen) na oktober 2015 al op en zijn er geen financiële middelen meer de zorg of de aan de zorg gerelateerde activiteiten te financieren.
Een vergelijkbare situatie lijkt te ontstaan met de informatiekaart WMO- en Jeugdzorg en in het bijzonder ten aanzien van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Weliswaar zegt het Ministerie van Financiën dat het verstrekken van huishoudelijke hulp onder de HHT een btw-vrijgestelde WMO-dienst is, maar sta niet raar te kijken dat de inspecteur daar toch anders over denkt.

Actie!
Vanuit dit perspectief is het belangrijk de zorgaanbieders hun zorgcontracten te laten toetsen door hun competente inspecteur en gemeenten te informeren over de uitkomsten. Aan de hand van deze uitkomsten (positief dan wel negatief) kunnen de gemeenten individueel concrete actieplannen opstellen en uitvoeren. Pas dan zijn gemeenten organisaties die weten wat op hun afkomt en daarnaar kunnen handelen.

Wilt u meer weten of de gemeente in de contractvorming btw-risico’s loopt op het gebied van jeugdzorg, WMO of Participatie, kunt u contact opnemen met Henk Zuidersma of ons secretariaat via 072-5350525 of info@efkbelastingadviseurs.nl. Voor informatie over de quick-scan Sociaal Domein kunt contact opnemen met mr. Dick Visser.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën