Sociaal Domein: Drie (fiscaal) spannende momenten aankomende maandenEr wordt hard gewerkt de transitie van het Sociaal Domein naar gemeenten te realiseren. Het is onvermijdelijk dat processen parallel lopen, door elkaar heen en op verschillende snelheden. Informatie is deels beschikbaar, de politiek is druk bezig met haar afwegingen en financiële kaders zijn slechts in concept beschikbaar. In deze continue veranderende wereld van voortschrijdend inzicht is het lastig voor de fiscale functionaris ‘feeling’ te houden met het proces en op tijd betrokken te zijn. Niet omdat hij of zij dat niet wil, maar meer omdat de trein van invoering doordendert en op 1 januari 2015 in het station heeft te zijn.

De primaire aandacht ligt (terecht) op de invoering en de continuering van de over te dragen taken. De rest heeft te volgen. Geen zorg leveren is geen optie en moet worden gegarandeerd. Maar hoe kan nu worden voorkomen dat de doordenderende trein fiscale brokken maakt en onnodige btw-druk creëert, welke uiteindelijk ten laste gaat van het beschikbare budget?

Een simpel antwoord is niet te geven, ook geen blauwdruk of een simpele beslisboom. Wel zijn de spannende momenten in het fiscale proces te benoemen. Wanneer die momenten optreden is in iedere situatie verschillend, maar dat ze komen is zeker. De momenten zijn:

  1. Het moment dat de samenwerkingsvorm gestalte gaat krijgen. Voor elk domein kan deze samenwerkingsvorm een andere uitwerking krijgen en per samenwerking kan een ander fiscaal regiem wenselijk zijn. Operationele en politieke keuzes kunnen ogenschijnlijk haaks staan op de meest wenselijke fiscale inrichting. Een slimme fiscale inrichting kan beide meesters dienen.
  2. Het moment dat de aanbesteding vorm gaat krijgen. Zonder exact duidelijk te hebben onder welk fiscaal regiem de aanbiedende partij of de in te kopen prestaties vallen is het af te sluiten meerjaren contract een bron van toekomstig btw-risico. Een fiscale paragraaf is een absolute noodzakelijkheid in de uitvraag
  3. Het moment dat de prestaties in het proces worden geduid. Het begrip ‘prestatie’ is alles bepalend voor de btw. Wie doet of levert wat, voor wie en vanuit welke hoedanigheid? Prestaties komen niet alleen voor in de samenwerking tussen gemeenten, maar ook van en naar de burger. Wordt bijvoorbeeld een vergoeding gevraagd in de vorm van een eigen bijdrage? Politiek wellicht lastig, fiscaal wel interessant om een mogelijk belastingvoordeel te creëren.

Zoals aangegeven, het is niet duidelijk wanneer bovenstaande momenten optreden. Het is belangrijk intern voldoende bewustzijn te creëren zodat de werkgroep of groepen beseffen dat dit ‘stoplicht’ momenten zijn; momenten waarop de fiscaliteit moet worden geadresseerd. Omdat de trein rijdt, niet stopt voor financiële mensen, is een workshop ontwikkeld voor beleidsmedewerkers, financieel specialisten, juristen en transitiemanagers. In een dagdeel voor deze multidisciplinaire groep worden de belangrijkste scenario’s en risicomomenten doorlopen en wordt het fiscale bewustzijn vergroot. Voorkomen in 2014 is nog altijd beter (en goedkoper) dan te genezen in 2015.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheid? Neemt u dan vrijblijvend contact op met EFK Belastingadviseurs, (072) 535 05 25 of e-mail naar info@efkbelastingadviseurs.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Of kies uit nieuws categorieën