Slagboomparkeren per 1 juli in de btw-heffingIn oktober 2010 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak over het bieden van gelegenheid tot parkeren op terreinen en in garages, waarbij gebruik wordt gemaakt van een fysieke barrière. De Hoge Raad oordeelde dat de procederende gemeente aan een beleidsbesluit het vertrouwen kon ontlenen dat zij uit de ontvangen parkeerbelasting geen btw hoefde te voldoen.

De Hoge Raad ging de vraag uit de weg of het parkeren achter de slagboom tegen voldoening van parkeerbelasting een btw-belaste prestatie is, zoals het gerechtshof in de gecasseerde uitspraak had geoordeeld. Het besluit waarop de Hoge Raad zich baseerde, is vervangen door een nieuw besluit, dat mogelijkerwijs ook ruimte laat voor een beroep op het vertrouwensbeginsel. De staatssecretaris wil nu duidelijkheid scheppen en legt in een ministeriële regeling vast dat parkeren achter de slagboom altijd btw-belast is.

De staatssecretaris past de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 per 1 juli 2011 zo aan dat duidelijk is dat het geven van gelegenheid tot parkeren waarbij, ter verzekering van de betaling van parkeergelden, sprake is van een fysieke barrière, btw-belast is. EFK Belastingadviseurs plaatst graag wat kanttekeningen bij de gang van zaken. In de eerste plaats hebben de gemeenten in hun begroting voor dit jaar geen rekening kunnen houden met btw-heffing over de ontvangen parkeerbelasting achter de slagboom. Het is ook niet zo maar mogelijk de tarieven te verhogen. Daarnaast is het bij beleidswijzigingen goed gebruik dat sprake is van een redelijke overgangstermijn. Wij achten deze overgangstermijn van iets meer dan drie maanden veel te kort. Redelijk was geweest de ingangsdatum op 1 januari 2012 te zetten zodat publiekrechtelijke lichamen hiermee in hun nog op te stellen begroting voor volgend jaar rekening hadden kunnen houden.

Voorts wordt niet aangegeven dat herziening van investerings-btw achterwege blijft. Dit kan tot discussies leiden met de inspecteur. EFK Belastingadviseurs meent om verschillende redenen dat herziening niet aan de orde mag komen.

Colofon
Jan Batterink is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën