Rijksoverheid bundelt toezicht, inkoop en incassoDe rijksoverheid heeft de afgelopen maanden de eerste stappen gezet om uitvoering te geven aan het programma Compacte Rijksdienst dat minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in februari 2011 heeft gepresenteerd. Vijf  Ministeries (SZW, OCW, VWS, Financiën en BZK) hebben het voornemen om hun inkoopafdelingen te bundelen in één Haagse inkooporganisatie.
 
Toezichthoudende instanties
De incassotaken van de rijksoverheid, die nu door 110 verschillende diensten worden uitgevoerd, worden ondergebracht bij het Centraal Justitieel Incassobureau. Meerdere toezichthoudende instanties op niet-financiële markten, (Consumentenautoriteit , NMA, OPTA) worden samengebracht. Door al deze maatregelen kan een besparing van enkele miljoenen euro’s worden gerealiseerd.

ICT
De ICT wordt gestandaardiseerd. In de eerste week van mei wordt de tienduizendste gestandaardiseerde digitale werkplek gerealiseerd. Het uiteindelijke doel is om eind 2011 twintigduizend gestandaardiseerde digitale werkplekken bij zes departementen te realiseren (Financiën, I&M, SZW, VWS, BZK en AZ).

Taakstelling
De rijksoverheid wordt ook kleiner. Het kabinet bouwt hiermee voort op het programma Vernieuwing Rijksdienst. Dit programma wordt volgens plan uitgevoerd en de taakstelling van dit programma (12.800 arbeidsplaatsen minder) wordt conform verwachting dit jaar gerealiseerd. Begin mei wordt hierover aan de Tweede Kamer gerapporteerd. Bron: Rijksoverheid.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën