Rem op informatieverplichting aan belastingdienstMet ingang van 1 juli 2011 treedt een wet in werking die u als belastingplichtige meer bescherming biedt tegen controlehandelingen van de belastingdienst. Door deze wet treedt minder vaak omkering en verzwaring van de bewijslast in.

Situatie tot nu
Iedereen is verplicht aan de belastingdienst de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Daarnaast bent u als ondernemer ook verplicht om gegevens en inlichtingen te verstrekken welke van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van derden. Voldoet u niet volledig aan de informatieverplichtingen? Dan treedt de omkering en verzwaring van de bewijslast in.

Omkering en verzwaring van de bewijslast betekent dat u in bezwaar of beroep moet ‘doen blijken’ dat de aanslag onjuist is. Zonder omkering en verzwaring van de bewijslast kunt u volstaan met het ‘aannemelijk’ maken dat de aanslag onjuist is.

Situatie vanaf 1 juli 2011
Vanaf 1 juli 2011 bent u nog steeds verplicht gegevens en inlichtingen te verstrekken aan de belastingdienst. Voldoet u hier echter niet volledig aan? Dan kan de belastingdienst kiezen of hij hierin berust of dat hij een voor bezwaar en beroep vatbare beschikking (informatiebeschikking) afgeeft. Berust hij hierin? Dan treedt geen omkering en verzwaring van de bewijslast meer in. Geeft de belastingdienst een informatiebeschikking af en wordt u in bezwaar en beroep in het ongelijk gesteld? Dan treedt wel omkering en verzwaring van de bewijslast in.

Betere rechtsbescherming
Vanaf 1 juli 2011 moet de belastingdienst goed nadenken of hij bepaalde informatie wel nodig heeft. Doet de belastingdienst dit niet? Dan loopt hij het risico dat u de informatie niet verstrekt of dat hij door de rechter teruggefloten wordt. Een betere rechtsbescherming voor de belastingplichtige is hiermee een stukje dichterbij gekomen.Bron: www.gt.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën