Rekenregels per 1 januari 2011In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2011 opgenomen. Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.

In een ministeriële regeling is geregeld, dat per 1 januari 2011 het bruto wettelijke minimumloon op basis van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) zal stijgen met (na afronding) 0,59%.

De uitkeringsniveaus welke via de netto-netto-koppeling worden vastgesteld en de normen in de toeslagenwet zullen door bovenstaande aanpassing in het netto minimumloon eveneens wijzigen per 1 januari aanstaande. In deze rekenregels zijn de nieuwe uitkeringsbedragen per 1 januari 2011 weergegeven. Bron Rijksoverheid.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën