Premies vrijwillige verzekeringen 2011 bekendBedragen

Op deze pagina vermeldt UWV de actuele bedragen en percentages die gelden voor werknemers.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de uitkeringen stijgen.

Maximumdagloon per 1 januari 2011

Omschrijving Bedrag
Maximumdagloon
Maximum voor de berekening van de uitkeringen vanuit de Ziektewet, de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeid en zorg (WAZO).
€ 188,88
 

 

Minimum(jeugd)loon per 1 januari 2011

Wettelijk brutominimumloon voor werknemers bij een volledig dienstverband. De minimumlonen zijn met 0,59% geïndexeerd.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder € 1.424,40 € 328,70 € 65,74
22 jaar € 1.210,75 € 279,40 € 55,88
21 jaar € 1.032,70 € 238,30 € 47,66
20 jaar € 876,00 € 202,15 € 40,43
19 jaar € 747,80 € 172,55 € 34,51
18 jaar € 648,10 € 149,55 € 29,91
17 jaar € 562,65 € 129,85 € 25,97
16 jaar € 491,40 € 113,40 € 22,68
15 jaar € 427,30 € 98,60 € 19,72

 

Sociaal minimum per 1 januari 2011 (Toeslagenwet)

Sociaal minimum, bruto per dag (exclusief vakantiebijslag)

Situatie Bedrag
Gehuwd / gelijkgestelden € 65,49  
Alleenstaande ouder € 61,98  
Alleenstaande van 23 jaar en ouder € 49,79  
Alleenstaande van 22 jaar € 39,01
Alleenstaande van 21 jaar € 32,81
Alleenstaande van 20 jaar € 27,43
Alleenstaande van 19 jaar € 23,00
Alleenstaande van 18 jaar € 19,72

 

Kopjesregeling

De kopjesregeling is per 1 maart 2008 volledig komen te vervallen.

Maximum premiedagloon en uitkeringsdagloon vrijwillige verzekeringen per 1 januari 2011

Omschrijving Bedrag
Maximumpremiedagloon
Dit is het maximumdagloon waarvoor u zich vrijwillig kunt verzekeren.
€ 188,90
Uitkeringsdagloon € 188,88
N.B: Het maximum uitkeringsdagloon was van 1 juli 2010 tot 1 januari 2011 € 187,77  

Vrijwillige verzekeringen 2011

Premies vrijwillige verzekeringen

Verzekering Premiepercentage
WIA 5,72%
WAO 5,10%
WW 2,55%
ZW algemeen 9,70% *
ZW voor alfahulpen 8,32% *
* Als u naast deze vrijwillige verzekering ook een vrijwillige WW-verzekering afsluit, krijgt u een korting van 0,55%.

Onderstaande bedragen zijn de bedragen van 2010. Zodra de bedragen voor 2011 bekend zijn, vindt u ze op deze pagina.

Vergoedingen voorzieningen 2010

Kijk voor de actuele bedragen op vergoedingen voorzieningen 2010 (DOC, 177 Kb).

Deskundigenoordeel 2010

Omschrijving Bedrag
Deskundigenoordeel
Bijdrage van werknemer
€ 50

 

Normbedragen IRO (individuele re-integratieovereenkomst) 2010

Omschrijving Bedrag
Normbedrag individuele re-integratieovereenkomst (IRO)

  • voor werkzoekende klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ziekte of handicap
  • voor werkzoekende klanten die zijn ontslagen door hun werkgever
 € 5.000

€ 4.000

Starterskrediet 2010

Omschrijving Bedrag
Maximale hoogte starterskrediet € 32.905

Vergoeding vrijwilligerswerk bijstandsgerechtigden

Omschrijving Bedrag

Vrijwilligerswerk bijstandsgerechtigden

Maximale vergoeding per maand vrij te ontvangen: € 150
Maximale vergoeding per jaar vrij te ontvangen: € 1.500

Ga naar UVW.nl voor de meest actuele cijfers!

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën