Plaatsbewijzen OV niet langer verplicht voor reisaftrekBelastingplichtigen die gevraagd worden het bewijs voor de reisaftrek te leveren, kunnen ook op een andere wijze dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties voldoen aan het verzoek van de inspecteur, zo luidt de goedkeuring van de staatssecretaris in de actualisering van het reiskostenbesluit.

Aan deze zogenoemde ‘vrije bewijsleer’ stelt de staatssecretaris de volgende voorwaarden:

1. De reiziger overlegt een reisverklaring van de werkgever waaruit blijkt welk reispatroon hij heeft gehad in het desbetreffende jaar.

2. De reiziger maakt aannemelijk dat de reizen zijn gemaakt. Dit is bijvoorbeeld mogelijk met betalingsbewijzen voor de OV-chipkaart of de reisgegevens van TLS.

 

Herbeoordeling

Belastingplichtigen waarbij de reisaftrek over de jaren 2011 of 2012 is gecorrigeerd vanwege het niet meer kunnen downloaden van reisgegevens kunnen de inspecteur om een herbeoordeling van hun aangifte vragen op grond van deze goedkeuring en uitsluitend voor zover het de reisaftrek betreft. Daarbij moeten zij alsnog voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden die aan deze goedkeuring zijn verbonden.

 

Verzoeken om een herbeoordeling van de reisaftrek over 2011 en 2012 kunnen worden gedaan bij:

Belastingen / Particulieren, dienstverlening en bezwaar
Belastingdienst, bezwaar team 02
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

 

De overgang van bewijslevering aan de hand van plaatsbewijzen naar de ‘vrije bewijsleer’ zal bij de eerstvolgende gelegenheid worden uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 en terugwerken tot en met 1 januari 2011.

Meer informatie: STAATSCOURANT – Officiële bekendmakingen

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Of kies uit nieuws categorieën