Parkeren (btw-belast of niet-belastbaar) en Horizontaal ToezichtOp 15 oktober 2010 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het al dan niet btw-belast zijn van het parkeren in een parkeergarage met slagboom tegen betaling van parkeerbelasting. De Belastingdienst had de procederende gemeente een naheffingsaanslag in de btw opgelegd over de ontvangen parkeerbelastinggelden.

Na de procedure bij het gerechtshof te Den Bosch te hebben verloren, krijgt de gemeente alsnog gelijk van de Hoge Raad. De Hoge Raad gaat in zijn uitspraak de principiële discussie uit de weg over het al dan niet btw-belast zijn van het parkeren tegen betaling van parkeerbelasting op afgesloten terreinen (off street) en doet de zaak af op het vertrouwensbeginsel. De staatssecretaris van Financiën heeft namelijk in een beleidsbesluit het vertrouwen gewekt dat een gemeente geen btw behoeft te voldoen over de parkeerbelastinggelden, die zij ter zake van het geven
van gelegenheid tot parkeren in parkeergarages en op parkeerdekken heeft mogen heffen via een op artikel 225 van de Gemeentewet gebaseerde parkeerbelastingverordening. Dat de staatssecretaris in een toelichting op het besluit ten onrechte suggereerde dat heffing van parkeerbelasting niet mogelijk was in parkeergarages en op parkeerdekken met een slagboom, leidt niet tot beperking van dit vertrouwen.

Het voornoemde besluit is per 26 juni 2009 ingetrokken, geactualiseerd en verwerkt in het besluit “Heffing en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen”. De huidige tekst biedt aanknopingspunten voor een stelling dat parkeren achter de slagboom tegen betaling van parkeerbelasting ook nu nog vrij is van btw-heffing. Indien uw gemeente in het verleden btw over de parkeerbelasting heeft afgedragen, is het niet altijd mogelijk deze btw weer terug te halen. Dit steekt des te meer als de afdracht heeft plaatsgevonden na overleg met de inspecteur in het kader van Horizontaal Toezicht.

Horizontaal Toezicht
De inspecteur zal in het verleden op de vraag van zijn gemeentelijke convenantpartner  hebben geantwoord dat de gemeente btw moest afdragen over de parkeerbelasting achter de slagboom op basis van de (onjuiste) toelichting van de staatssecretaris. EFK Belastingadviseurs is voorstander van Horizontaal Toezicht bij gemeenten en biedt ondersteuning bij de implementatie daarvan. Wij menen echter dat de Belastingdienst na het aangaan van een convenant niet op de stoel van de adviseur moet gaan zitten. De inspecteur mag zeker geen druk op gemeenten leggen om de fiscale wet- en regelgeving in lijn met de visie van de Belastingdienst uit te voeren. Deze laatste weet dat overigens.
Mocht uw gemeente toch het idee hebben dat de Belastingdienst een minder gunstig standpunt probeert op te leggen, bespreek dit dan met uw adviseur en de inspecteur. Horizontaal Toezicht is immers niet bedoeld om gemeenten te korten op hun mogelijkheid een verschil van inzicht aan de rechter voor te leggen.

Colofon
Drs E. Plat is senior adviseur bij EFK Belastingadviseurs. Voor meer informatie  eplat@efkbelastingadviseurs.nl, 072-535 05 25.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën