Parkeren bij de woning: nu belast straks onbelast?!De rechtbank Breda heeft geoordeeld dat een vergoeding die de werkgever aan de werknemer verstrekt ter dekking van de kosten van het parkeren van de auto van de zaak belast is. De rechtbank komt tot dit oordeel met als motivering dat de Hoge Raad in het verleden zou hebben geoordeeld dat de wetgever bij het vaststellen van de bijtelling voor privé-gebruik al rekening heeft gehouden met het feit dat de kosten van stalling van de auto voor rekening van de werknemer komen.

Hoewel het oordeel van de rechtbank juist is, is de motivering absoluut onjuist.

Tot en met 2010 (en dus ook tot 2014 als gebruik wordt gemaakt van de overgangsregeling) was het vergoeden van parkeergelegenheid voor een door de werkgever ter beschikking gestelde auto (lees: auto van de zaak) bij de woning van de werknemer belast. Niet op basis van hetgeen de rechtbank stelt, maar omdat die beperkingen expliciet in de wet waren opgenomen.
Voor werkgevers die gekozen hebben dan wel gaan kiezen voor de werkkostenregeling geldt deze beperking echter niet meer. De betreffende bepalingen zijn vervallen. Dat de parkeerkosten bij de woning onder omstandigheden belastingvrij te vergoeden zijn bij toepassing van de werkkostenregeling valt ook te lezen op de site van de Belastingdienst:
“Het vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen van een parkeergelegenheid is onbelast. Daarbij geldt het volgende:

  • Heeft uw werknemer een parkeervergunning op zijn naam voor een parkeergelegenheid bij zijn woning die ook gebruikt kan worden voor andere auto’s? Dan is de vergoeding van de kosten van de parkeervergunning of de verstrekking of terbeschikkingstelling ervan loon van uw werknemer.
    U mag dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.
  • Heeft uw werknemer een parkeervergunning die alleen bestemd is voor de auto van de zaak (op kenteken), dan kunt u de kosten voor de vergunning onbelast vergoeden. Hebt u de vergunning verstrekt of ter beschikking gesteld, dan is dit onbelast.

Als de werknemer de auto van de zaak in zijn garage zet, kan er sprake zijn van een verhuursituatie. U kunt de werknemer voor het gebruik van de garage een onbelaste vergoeding geven. Als de garage geheel of gedeeltelijk ter beschikking van uw werknemer blijft staan, bijvoorbeeld voor opslag, is een vergoeding voor het gebruik van de garage loon van uw werknemer. U mag dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.”

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot een van de leden van de Adviesgroep Loon-  &  Premieheffing. De auto van de zaak komt uiteraard ook aan bod tijdens de Landelijke Actualiteitendagen Loon- en Premieheffing en tijdens de workshops Werken met de werkkostenregeling.

 
Bron:

rechtbank Breda, 16 maart 2011, nr. AWB 10/5050
Datum:
14-9-2011 9:42 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën