Overheden maken wereldwijd vaart met belastingherzieningenOverheden maken wereldwijd vaart met het hervormen van hun belastingssystemen. Als gevolg van de nieuwe economische realiteit waarmee zij zich geconfronteerd zien en de tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de economische crisis, neemt een groot aantal landen maatregelen die leiden tot ingrijpende fiscale hervormingen.
Uit internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat het gemiddelde tarief voor de vennootschaps-belasting dit jaar licht daalt, van 25,44% vorig jaar tot 24,99% in 2010. Tegelijkertijd stijgt het gemiddelde tarief voor indirecte belastingen van 15,41% in 2009 tot 15,61% dit jaar. De veranderingen in de tarieven zijn zowel wereldwijd als divers. 

In zowel Afrika, Azië, Europa, Noord-Amerika als Oceanië zijn de tarieven voor vennootschaps-belasting dit jaar gedaald. In Latijns-Amerika daarentegen steeg het tarief 26,82% tot 27,87%, vooral als gevolg van een stijging van het tarief in Mexico. 

Voor wat betreft de indirecte belastingen verschillen de tarieven tussen de landen aanzienlijk. In Afrika en Noord-Amerika bleven de tarieven ongewijzigd met gemiddelde tarieven van 14% respectievelijk 5%. Het tarief in Europa steeg van 19,29% tot 19,67%, net als het tarief in Latijns-Amerika dat van 13,63% tot 13,9% steeg. In de Aziatische landen bleef het tarief voor indirecte belastingen ongewijzigd of vertoonde een lichte stijging. 

“Volgend jaar zullen de tarieven er weer anders uitzien”, zegt Wilbert Kannekens van KPMG Meijburg & Co. Kannekens: “Ik verwacht schommelingen aangezien veel landen veranderingen in de belastingtarieven zullen aankondigen die pas aan het eind van dit jaar en in 2011 van kracht zullen worden. Het niveau van de indirecte belastingen zal blijven stijgen en dat van de vennootschaps-belasting zal nog licht dalen getuige het grote aantal aankondigingen dat gedaan is. 

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 17 landen het tarief sinds 2009 hebben aangepast, zowel van de vennootschapsbelasting als van de indirecte belastingen of heeft aangekondigd dat de komende jaren te zullen doen. Qua vennootschapsbelasting bijvoorbeeld zal het tarief in Groot-Brittannië de komende vier jaar dalen naar 24% en in Nieuw-Zeeland van 30% naar 28%.” 

Lage vennootschapsbelastingtarieven staan volgens Kannekens op gespannen voet met de enorme budgettaire tekorten. Kannekens: “Aan een stijging op korte termijn zitten echter te veel haken en ogen. De autoriteiten in de diverse landen moeten overigens niet alleen nadenken over de vraag hoe zij de gederfde inkomsten kunnen goedmaken, maar ook hoe zij kunnen vasthouden aan hun fiscale doelstellingen. De concurrentie met andere landen die de vennootschapsbelasting verlagen om op die manier concurrerend te kunnen zijn in de wereldwijde markt is immers groot. 

Voor bedrijven vormt de verandering van het fiscale landschap bovendien een groot risico. Bedrijven die in verschillende fiscale regimes opereren moeten zich terdege bewust zijn van zowel de fiscale regels als de veranderingen van die regels alsmede van de veranderingen in het gedrag en de aanpak van de fiscale autoriteiten. Vooral in de nieuwe en opkomende markten is de fiscale factor onvoorspelbaar. Het risico van van dubbele of drievoudige belastingheffing waarbij winsten mogelijk meer dan één keer worden belast, is dan ook niet ondenkbaar.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, +31 20 656 7039.
Het bij dit onderzoek horende rapport kunt u hier downloaden.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën