Opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd onder het nieuwe arbeidsrechtOpvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd onder het nieuwe arbeidsrecht

Per 1 juli 2015 zijn er veel nieuwe regels ingevoerd op het vlak van arbeidsrecht. Vanaf deze datum geldt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

De wijzigingen die dit jaar in het arbeidsrecht zijn doorgevoerd zijn de meest ingrijpende sinds het arbeidsrecht dat gold na de tweede wereldoorlog. Voor werkgevers en werknemers is het advies niet afwachten maar zorgen dat je goed voorbereid bent en ga er dus nu al mee aan de slag!

Arbeidscontract voor bepaalde tijd

Één van de ingrijpende punten die is veranderd is de regeling over de opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd, de zogenaamde Ketenregeling. Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd gaat het om arbeidsovereenkomsten die vaak worden aangegaan voor de duur van 6 of 12 maanden. Daarna eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege.

Tot voor kort was het zo dat er maximaal 3 opvolgende arbeidscontracten mochten worden gegeven met opgeteld een maximale duur van 3 jaar. De maximale duur is teruggebracht naar 2 jaar! Daarna ontstaat en contract voor onbepaalde tijd als de arbeidsrelatie met de werknemer dan niet voor tenminste 6 maanden wordt onderbroken (dit was 3 maanden)!

Belangrijk hierbij is af te vragen wanneer het derde arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt gesloten. Was dit vóór 1 juli 2015 dan geldt het oude recht. Wordt het arbeidscontract voor bepaalde tijd, op of na 1 juli 2015 aangegaan, dan geldt het nieuwe recht.

Als óp of na 1 juli 2015 een nieuw tijdelijke arbeidsovereenkomst  wordt gesloten en dit binnen 6 maanden na het aflopen van het vorige tijdelijke contract, dan geldt ook het nieuwe recht. De nieuwe ketenregeling is zelfs van toepassing als het vorige tijdelijke contract al vóór 1 juli 2015 was afgelopen.

Advies over de ketenregeling

Het overgangsrecht van de ketenregeling is vrij technisch en kan grote gevolgen hebben voor de arbeidsrechtelijke verhouding tussen werkgever en werknemer. Mijn advies is dan ook om goed in beeld te brengen welke tijdelijke contracten op welk moment aflopen. Laat u goed informeren, immers voordat u het weet bent u gebonden aan een vast contract.

Meer weten?

Dit artikel is geschreven in samenwerking tussen Technio en HIJINK Advocaten. Voor vragen kun u contact opnemen Technio of gastschrijver mr. Marjoleine van Dooren, arbeidsrechtadvocaat (http://www.hijink.com/diensten/arbeidsrecht) werkzaam bij HIJINK Advocaten (http://www.hijink.com) via 0800-4455000

 

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën