Ook uitstel pensioen mogelijk bij doorwerken als ondernemer na einde dienstbetrekkingOnder voorwaarden is het mogelijk om na het einde van een dienstbetrekking de pensioeningangsdatum uit de daarbij behorende pensioenregeling uit te stellen. Dat betreft niet alleen de ingangsdatum van zogeheten slapersrechten (pensioenrechten uit een vorige dienstbetrekking), maar ook als een werknemer na het einde van de dienstbetrekking gaat doorwerken als ondernemer. Minister De Jager van Financiën heeft dit bekendgemaakt in een nieuw actualiseringsbesluit over pensioenen waarbij vier eerdere besluiten zijn samengevoegd. Aan de hiervoor gegeven goedkeuring verbindt hij enige voorwaarden. Hij wijst daarbij nadrukkelijk op de fiscale regels in de loonbelasting die aangeven wanneer een ouderdomspensioen moet ingaan. Verder bevat het besluit beleid over de aanwijzing als een fiscaal zuivere pensioenregeling voor een mogelijke situatie waarin een pensioenregeling voorziet in een te hoog partnerpensioen. Het besluit is op 17 september 2010 in werking getreden en vervangt de vier samengevoegde besluiten. Lees verder op de website van PWC.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën