Ook 30%-regeling uitgezonden werknemers mogelijk in aangifte inkomstenbelastingHet niet toegepast zijn in de loonbelasting van de zogenoemde 30%-vergoedingsregeling hoeft er niet aan in de weg te staan om deze regeling toe te kunnen passen in de aangifte inkomstenbelasting. Onder de 30%-vergoedingsregeling kan een werkgever ingekomen of uitgezonden werknemers onder voorwaarden en voor de duur van maximaal tien jaar (sinds 2012 acht jaar) een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst.

Rechtbank Breda heeft onlangs in deze zin uitspraak gedaan en verwees daarbij naar een arrest van de Hoge Raad van 27 april 2012 . De Hoge Raad oordeelde in dat arrest dat een voormalige bestuurder ook in aanmerking kwam voor toepassing van de 30%-regeling op onvoorwaardelijk geworden optierechten, omdat deze waren aan te merken als nagekomen baten uit dienstbetrekking.

De rechtbank gaf aan dat voor het kunnen toepassen van de 30%-regeling wel is vereist dat werkgever en werknemer over de 30%-regeling arbeidsrechtelijke afspraken hebben gemaakt. In de procedure voor de rechtbank kon een in 2006 en 2008 naar het buitenland uitgezonden militair niet aannemelijk maken dat in haar geval arbeidsrechtelijke afspraken waren gemaakt over de toepassing van de 30%-regeling. Daardoor kon zij niet een ‘aftrekpost 30%-regeling’ in haar aangiften inkomstenbelasting over 2006 en 2008 in aanmerking nemen.

Bron: PwC, van Rechtbank Breda, 24-8-2012, nrs 12/917 en 12/961 (gepubliceerd 15-1-2013).

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën