Ondernemers zien accountant als voornaamste raadgeverOndernemend Nederland ziet dat de economie aantrekt, maar had daar voor het eigen bedrijf meer van verwacht. Ondernemers zien de accountant met stip als voornaamste raadgever bij belangrijke beslissingen over het bedrijf. Het eigen sociale netwerk is een goede tweede. Dit blijkt uit het vijfde ING OndernemersBericht.

De ING OndernemersIndex is het afgelopen half jaar met 120 punten gelijk gebleven. Deze index is samengesteld uit de Commerciële index die een graadmeter is voor de financiële resultaten van de onderneming, en een Emotionele index, die een uitspraak doet over de voldoening die ondernemers uit het ondernemerschap halen. De Commerciële index stijgt van 105 naar 109 punten, maar de Emotionele index daalt van 134 naar 131 punten.

Het lijkt erop dat de meeste ondernemers wel zien dat de economie aantrekt, maar dat ze daar voor zichzelf wat meer van verwachtten. Het aantal ondernemers dat deze tijd bestempelt als ongunstige periode voor bedrijfsinvesteringen is gedaald van 28% in september 2010 naar 22% nu. Meer dan twee derde (71%) denkt in de komende twee jaar met hetzelfde aantal medewerkers het bedrijf te runnen.

 Meer omzet en uitdagingen
Ondernemers kunnen vaak extra steun gebruiken. Bijvoorbeeld bij de start van het bedrijf of op momenten dat het bedrijf kan groeien, krimpt, verhuist of stopt. ZZP-ers tot ondernemers in het grootbedrijf duiden de accountant als de belangrijkste raadgever. Dit wordt door de helft van hen genoemd. Het eigen netwerk en banken komen met respectievelijk 45% en 34% op de tweede en derde plaats. In vrijwel alle gevallen wist de accountant ook de gewenste steun te leveren. Bij banken is dat in driekwart van de gevallen zo. Een conclusie kan zijn dat ondernemers de bank (nog) niet herkennen als adviserende partij bij de belangrijke kruispuntmomenten die een bedrijf tegenkomt.

Steun zoeken geen zwaktebod
Ondernemers zoeken in eerste instantie hoogwaardig advies, op afstand gevolgd door gebruikmaking van het netwerk van een ander of het aantrekken van een lening. De behoefte aan steun is het grootst bij de start van een bedrijf (31%) of de uitbreiding van het bestaande bedrijf (28%). Acht op de tien ondernemers ontkent dat het zoeken van steun een zwaktebod is. Toch onderschrijft 21% de stelling dat je geen ondernemer moet worden als je het niet zonder ondersteuning kunt. Het merendeel van de ondernemers (58%) weet steun snel te vinden en precies hetzelfde aantal vindt dat er genoeg instellingen zijn die ondernemers ondersteunen.

Kamer van Koophandel minder relevant voor grotere bedrijven
De Kamer van Koophandel is voor steun vooral door het kleinbedrijf bezocht (31%). Tweederde van de KvK-bezoekers zegt hier daadwerkelijk ondersteuning te vinden. Middelgrote en de grote MKB-bedrijven vinden hier nauwelijks ondersteuning (8% en 5%). Zij zoeken en vinden dit in meerdere mate bij brancheverenigingen.
Bron: www.ing.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën