Ondernemers positief over BelastingdienstDe relatie tussen Nederlandse ondernemingen en de belastingdienst wordt door ondernemers gewaardeerd als een van de beste binnen EMEA (Europe, Middle East, Africa). Dit blijkt uit een onderzoek van Deloitte, “Tax Certainty”, dat in 24 landen de relatie tussen organisaties en de belastingdienst op verschillende aspecten heeft bekeken. Nederland scoort hier in de bovenste regionen, samen met Luxemburg en Zwitserland. Ondernemers in Hongarije, Polen, Roemenië en Rusland geven aan dat de fiscale zekerheid laag is. Opvallend resultaat is daarnaast dat 1 op de 2 respondenten aangeeft dat de fiscale onzekerheid in hun land directe negatieve gevolgen heeft voor hun bedrijfsactiviteiten. In het onderzoek is ook gekeken naar digitalisering van de belastingdienst, en hoe er in de verschillende landen wordt omgegaan met geschillen met de belastingdienst.

Het onderzoek van Deloitte laat zien dat men in EMEA over het algemeen een goede relatie heeft met de belastingdienst. Maar liefst 65% waardeert de relatie met ‘goed’, en 27% met ‘zeer goed’. In Oostenrijk,  Nigeria, Italië, Polen, Roemenië en Rusland vindt 15% van de respondenten de relatie ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’. In de landen waar de relatie ‘slecht’ gewaardeerd wordt, verschilt de relatie sterk per afdeling binnen de belastingdienst. Hier staan de afdelingen inkomstensbelasting- (21%) en BTW (bijna 20%) als meest lastig te boek.

Binnen EMEA is 1 op de 2 respondenten van mening dat de fiscale onzekerheid in hun land hun bedrijfsactiviteiten beïnvloedt of deze zelfs beschadigt. Dit gevoel van onzekerheid bestaat vooral in Hongarije, Kenia, Polen, Portugal en Roemenië. De belangrijkste reden voor onzekerheid is de vaak veranderende wetgeving: bijna een derde van de respondenten gaf dit aan. Dit wordt gevolgd door de bovenmatige duur van fiscale geschillen (12.4%), “Het veelvuldig wijzigen van de fiscale regels wordt ook door de Nederlandse ondernemers als storend ervaren”, aldus Robbert Hoying, partner Tax bij Deloitte: het is een van de grote zorgen van het bedrijfsleven. Ook de duur van fiscale procedures is hen een doorn in het oog. Veelal duren dergelijke procedures vijf tot tien jaar. Een van de gevolgen hiervan is  dat we in Nederland wel eerder geneigd zijn om afspraken te maken met de belastingdienst en niet te verzanden in procedures.”

Afspraken

De systemen voor advanced rulings (afspraken met de Belastingdienst) staan in Nederland maar ook in België, Denemarken, Finland, Luxemburg, Polen, Zweden en Zwitserland als goed bekend binnen de zakenwereld. Zij dragen bij aan het niveau van fiscale zekerheid. Bijna 36% van de respondenten die ervaring hebben met het officiële, lokale rulingsysteem beschouwt deze procedure als langzaam, vooral in Rusland en Roemenië. De Luxemburgse, Poolse, Zwitserse en Nederlandse officiële rulingprocedures krijgen een veel positievere waardering. In Luxemburg beschouwt de overgrote meerderheid het zelfs als een snelle procedure.

Geschillen

Geschillen met plaatselijke belastingdiensten worden over het algemeen opgelost via administratieve procedures. In Zwitserland, Nederland, Nigeria en Zweden is een grote meerderheid (>70% in elk land) er redelijk van overtuigd dat administratieve procedures via de plaatselijk autoriteiten tot een aanvaardbare oplossing leidt. In Noorwegen, Rusland en een aantal Midden-Europese landen, zoals Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije, gelooft daarentegen slechts een minderheid van de respondenten dat administratieve procedures een bevredigende oplossing zullen bieden. De meeste respondenten (83%) vertrouwen erop dat de lokale belastingdienst hun bedrijf eerlijk behandelt.  17% sluit de kansen op een eerlijke behandeling uit, vooral in Roemenië is dit aantal met 43% hoog.

Digitaal

Maar liefst 83% van de bedrijven heeft aangegeven hun lokale belastingdienst digitaal informatie te kunnen verstrekken. Volgens een meerderheid van de deelnemende landen (56%), beschikken de lokale belastingdiensten over een openbare informatiewebsite, waar belastingplichtigen de positie van de belastingdienst ten aanzien van een bepaald onderwerp kunnen verifiëren. De Deense en Zweedse fiscale websites worden geacht van goede kwaliteit te zijn, omdat de positie van de belastingdienst ten aanzien van fiscale kwesties openbaar is én wegens de goede zoekmogelijkheden op de websites. Ook Nederland en Portugal scoren goed in dit verband.

Over het onderzoek

Deloitte heeft in 24 landen, Oostenrijk, België, Cyprus , Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Kenia, Luxemburg, Nederland, Nigeria, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Tsjechië, Zweden, Zwitserland onderzoek gedaan naar de relatie tussen bedrijven en de belastingdienst. Het onderzoek laat ook de verschillende aspecten zien die van invloed zijn op deze relatie. In totaal deden er 1324 respondenten mee aan het onderzoek.

Bron: Deloitte

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën