Ombudsman: overheid moet zes miljoen euro terugbetalen aan Nederlandse pensionado’s in het buitenlandDe Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vraagt de minister van Financiën, de minister van VWS en het College voor zorgverzekeringen om € 6.075.000 terug te betalen aan 13.500 Nederlanders in het buitenland. Gemiddeld gaat het bij deze groep om € 450 per persoon. De Belastingdienst heeft van 2006 tot en met 2009 ten onrechte deze bijdragen Zorgverzekeringswet (Zvw) ontvangen en vindt ambtshalve teruggaaf niet uitvoerbaar.

Brenninkmeijer: ‘Ik vind de passieve opstelling van de overheid niet behoorlijk. De problematiek is veroorzaakt doordat het CVZ in 2006 grote problemen had met tijdige toezending en verwerking van de aanmeldingsformulieren. Ik vind het niet gepast, dat het ministerie de pensionado’s verwijt, dat zij hun emigratie te laat aan het CVZ hebben doorgegeven. De overheid is debet aan deze problemen en moet er dan ook voor zorgen dat de Nederlanders in het buitenland ‘linksom of rechtsom’ hun geld terug moeten krijgen.’

Achtergrond

In de jaren 2006 – 2009 werd van circa 13.500 Nederlanders in het buitenland de Zvw-bijdrage ten onrechte als ‘Zvw-binnenland’ aangemerkt. Door dit verkeerde oormerk droeg de inhoudende instantie (zoals de SVB, een pensioenfonds of het UWV) deze bijdrage ten onrechte af aan de Belastingdienst. Maar omdat de verzekerde inmiddels in het buitenland woonde en onder de buitenlandregeling Zvw viel, had dit afgedragen moeten worden aan het CVZ. Daardoor had het CVZ te weinig ontvangen en moesten velen (teveel) bijbetalen. De meeste betrokkenen wisten en weten niet dat ze deze Zvw-bijdrage kunnen terugvragen bij de Belastingdienst.

Het ministerie van Financiën vindt ambtshalve teruggaaf over de periode 2006 t/m 2009 niet uitvoerbaar. De rechthebbenden moeten zelf teruggaaf vragen. Wél erkent het ministerie dat het probleem – ook ná 2009 – structureel is. Daarom gaat het ministerie onderzoeken of het mogelijk is om vanaf het belastingjaar 2010 ambtshalve teruggaaf te verlenen. Bron: www.nationaleombudsman-nieuws.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën