Of toch geen tweede recessie?De Euopese Commissie zal zich niet kunnen vinden in het artikel ‘tweede recessie op komst’ van Marc Drees. Volgens de verschenen voorjaarsraming van  de Europese Commissie trekt de economie in de EU dit jaar verder aan. Het dagelijks bestuur van de EU raamt de groei voor 2010 op 1 procent en voor 2011 op 1,75 procent van het bruto binnenlands product. Dat is in beide gevallen een kwart procentpunt meer dan de commissie in haar najaarsprognose voorzag.

Ook de werkloosheid ontwikkelt zich positiever dan was ingeschat. In het najaar ging de Europese Commissie nog uit van een gemiddelde werkloosheid in de EU van 10,25 procent voor 2010 en een verdere stijging het jaar erna. In de nieuwe raming wordt de werkloosheid voor dit jaar geschat op 9,8 procent en voor volgend jaar op 9,7 procent.

Nederland
Uit het artikel blijft ook dat Nederland het wat beter doet dan het EU-gemiddelde, met een groei van 1,3 procent dit jaar en 1,8 procent volgend jaar. De werkloosheid in Nederland is met 4,9 procent dit jaar de laagste in de EU. Volgend jaar zou de Nederlandse werkloosheid licht toenemen naar 5,2 procent. Deze cijfers zijn eveneens gunstiger dan in de najaarsraming van de Europese Commissie.

Ook wat het begrotingstekort betreft blijft Nederland met 6,3 procent dit jaar en 5,1 procent volgend jaar onder het EU-gemiddelde van 7,2 procent dit jaar en 6,5 procent volgend jaar.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën