Nieuwe taxatiewijzers WOZ beschikbaar Elk jaar waardeert u als gemeente onroerende zaken op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De taxatieplicht geldt voor álle onroerende zaken, dus ook voor objecten waarvoor weinig vergelijkingsmateriaal bestaat of die weinig voorkomen. 

De waarden van agrarische objecten en incourante objecten zoals scholen, schouwburgen en ziekenhuizen kunt u vaststellen met de VNG-taxatiewijzers. De landelijke set taxatiewijzers voor de waardepeildatum 1 januari 2011 is nu gereed.

Nieuwe taxatiewijzers
Met TIOX (uniform rekenmodel voor toepassing van de taxatiewijzers) kunt u op basis van de wijzers taxaties uitvoeren voor de waardepeildatum 1 januari 2011. U vindt de taxatiewijzers op de website van het WOZ-datacenter.

Opzet taxatiewijzers
De set wijzers bestaat uit een algemeen deel en 24 specifieke delen met de kengetallen en onderbouwende marktgegevens voor de verschillende archetypes. Ook dit jaar zijn de taxatiewijzers getoetst door onafhankelijke keurcommissies van het Gemeentelijk Taxatieoverleg (GTO), een dochter van het Belastingoverleg grote gemeenten (BOGG).

Gebruik TIOX
In 2010 heeft 50% van de gemeenten gebruik gemaakt van TIOX. Bijna 90.000 taxaties met een totale waarde van ruim € 45 miljard werden met dit rekenmodel verricht. We verwachten dat het gebruik van TIOX in 2011 verder toeneemt.

Meer informatie
De set taxatiewijzers staan op de site van WOZ-datacenter.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën