Nieuwe goedkeuringen over lijfrente en lijfrentepremieaftrekMinister De Jager van Financiën heeft onlangs een nieuw besluit over lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en recht op periodieke uitkeringen uitgebracht. Over het vorige besluit hebben we op 17 juni 2008 bericht.
 
Reden voor  de uitgifte van dit besluit is dat per 1 januari 2009 door een wetswijziging het lijfrenteregime is aangepast. Met ingang van 2009 geldt voor lijfrenten – waaronder ook lijfrentespaarproducten – dat deze in het geheel behoren tot box 1. Tot en met 2008 behoorden lijfrenten alleen tot box 1 voor zover de premie of inleg was afgetrokken als uitgave voor inkomensvoorzieningen. Was geen premie of inleg in aftrek gebracht, dan behoorde een lijfrente (voor dat gedeelte) tot box 3. Met ingang van 2009 kan een lijfrente met een box-1-vormgeving dus niet geheel of gedeeltelijk meer behoren tot box 3. Hiermee is een einde gekomen aan de zogenoemde splitsingsproblematiek, die in de uitvoeringspraktijk tot grote problemen leidde.
 
Als gevolg van de wetswijziging wordt met ingang van 2009 bij (gedeeltelijke) afkoop van een lijfrente op een andere wijze rekening gehouden met (gedeeltelijk) niet afgetrokken lijfrentepremies. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving bevat het besluit drie goedkeuringen. Deze goedkeuringen geven aan op welke wijze bij (gedeeltelijke) afkoop rekening kan worden gehouden met de vóór 2009 niet afgetrokken bedragen en met de met ingang van 2009 niet afgetrokken bedragen. Ook wordt de termijn van het overgangsrecht voor Brede Herwaarderings- en  Wet IB 2001-lijfrenten gelijkgetrokken met de termijn voor de Pré Brede Herwaarderinglijfrenten (vóór 1992).

Het besluit is op 20 mei 2010 in werking getreden en werkt terug tot en met 10 mei 2010. Het onderhavige besluit zal binnenkort nog geactualiseerd worden uitgebracht.
 
Bron: Ministerie van Financiën, 10-5-2010, nr. DGB2010/3119M (gepubliceerd 19-5-2010).

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën