Nieuw Belastingverdrag met Japan treedt in werkingHet nieuwe belastingverdrag tussen Japan en Nederland zal vanaf 1 januari 2012 van toepassing worden. Dat is vandaag bekrachtigd door de Japanse Ambassadeur en Staatssecretaris Weekers van Financiën.

Het nieuwe verdrag was al op 25 augustus 2010 ondertekend in Tokyo. Inmiddels is in beide landen het ratificatieproces afgerond. In een bescheiden ceremonie is vandaag de laatste formele stap gezet om het verdrag werkelijk van toepassing te laten worden.

Naar het van toepassing worden van het verdrag is door grote delen van het bedrijfsleven uitgekeken. In de nieuwe situatie gaat de bronbelasting tussen de landen immers omlaag. Dat maakt het voor Nederlandse ondernemingen aantrekkelijk om zaken te doen in Japan. Tegelijkertijd wordt het voor Japanse bedrijven interessanter om te investeren in Nederland. Het maakt de positie van Nederland voor Japanse bedrijven als ‘gateway to Europe’ nog sterker.

Na het nieuwe verdrag met het Verenigd Koninkrijk dat begin 2011 in werking is getreden, is dit binnen korte tijd het tweede verdrag met een grote handelspartner dat door Nederland grondig is gemoderniseerd.

Staatssecretaris Weekers is tevreden dat het verdrag nu van toepassing wordt:
“Ik besef dat Nederland en Japan inmiddels al ruim 400 jaar uitstekende handelsbetrekkingen hebben. Ook weet ik dat de Japanse bedrijfsgemeenschap in Nederland een forse bijdrage aan onze economie levert en vice versa. Wederzijds kunnen we als toegangspoort tot onze regio’s fungeren.
De lage bronbelastingen in het verdrag leiden ertoe dat fiscale belemmeringen nog verder worden verminderd. Daarnaast leidt de zeker voor Japan gloednieuwe mogelijkheid om eventueel resterende geschillen met arbitrage te beslechten ertoe dat meer rechtszekerheid wordt geschapen. Japan en Nederland kunnen hiermee voor jaren vooruit.” Bron Rijksoverheid.nl

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën