Nederlandse exitheffing voor ondernemingen in strijd met EU-rechtNederland, België en Denemarken hebben bepalingen in hun belastingwetgeving, die leiden tot een onmiddellijke eindafrekening (exitheffing) over meerwaarden op activa als ondernemingen hun zetel (woonplaats of vestigingsplaats) of activa naar een andere lidstaat verplaatsen.

Europese Commissie
Volgens de Europese Commissie zijn deze bepalingen onverenigbaar met het EU-verdrag, in het bijzonder met de bepaling over de vrijheid van vestiging. De Europese Commissie is van mening dat het niet is toegestaan om reeds ontstane maar nog niet gerealiseerde meerwaarden op het tijdstip van vertrek onmiddellijk te belasten, wanneer geen soortgelijke eindafrekening wordt opgelegd in vergelijkbare binnenlandse situaties.

Uitspraak
Uit de rechtspraak van het EU-Hof volgt dat de lidstaten de inning van hun belastingen moeten uitstellen tot op het tijdstip dat de meerwaarden daadwerkelijk worden gerealiseerd. Volgens de Europese Commissie kunnen de regels voor eindafrekening van deze landen bedrijven er van weerhouden om hun recht op vrijheid van vestiging uit te oefenen en dat vormt een ongeoorloofde beperking van de in het EU-verdrag gewaarborgde vrijheid van vestiging.
 
Aanpassing eindafrekening
De Europese Commissie heeft de drie landen daarom een verzoek toegezonden om hun regels over eindafrekening aan te passen. Het verzoek heeft de vorm van ‘een met redenen omkleed advies’. Als een land niet binnen twee maanden gevolg geeft aan het advies, kan de Europese Commissie de zaak voor het Hof van Justitie van de EU brengen.

Andere gevallen
De Europese Commissie heeft al eerder Spanje en Portugal voor het Europese Hof gedaagd voor soortgelijke eindheffingen. Zweden heeft van de Europese Commissie al een met redenen omkleed advies ontvangen en heeft daaraan tijdig gehoor gegeven. De Europese Commissie heeft daarom de zaak tegen Zweden gesloten. Bron: PWC.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën