Nederlandse bedrijven aanmerkelijk positiever dan EU-gemiddeldeHet optimisme over de economische vooruitzichten is in Nederland de afgelopen twaalf maanden gestegen met 53 procent. Uit cijfers van het jaarlijkse International Business Report (IBR 2010) van accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton blijkt dat de optimisme-/pessimismebalans voor Nederland dit jaar stijgt van -37 procent – een diepterecord – naar een bescheiden 16 procent. Nederlandse mkb-ondernemers komen daarmee wel aanmerkelijk positiever uit dan het gemiddelde vertrouwen in de economische vooruitzichten van Europese ondernemers, dat steeg van -38 procent naar 7 procent. Net als vorig jaar is de Europese Unie (EU) met dit percentage het minst optimistisch van alle handelsblokken. Polen is met 44 procent het meest verwachtingsvolle lid van de EU. Azië en Latijns-Amerika zijn de meest positief gestemde handelsblokken.

Azië koploper
Wereldwijd slaat de optimisme-/pessimismebalans uit naar 24 procent. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van het optimismecijfer van -16 procent dat vorig jaar om deze tijd bekend werd gemaakt. Japan blijft voor het vierde opeenvolgende jaar het meest pessimistische land van de 36 onderzochte landen. ’s Werelds tweede economie kwam dit jaar uit op een bedroevende -72 procent. Andere Aziatische landen zijn daarentegen bovenmatig optimistisch: India (84 procent), Australië (79 procent) en Vietnam (72 procent). Chili staat bovenaan de lijst met 85 procent (vorig jaar -24 procent). De nummer één economie van de wereld, de Verenigde Staten, maakte een behoorlijke comeback en steeg van -34 naar 20 procent. Hardloper China gaat van 30 procent naar 60 procent en komt daarmee weer in de buurt van haar score van twee jaar eerder: 78 procent. Hong Kong lift mee op China’s groei en steeg qua optimisme het hardst van alle economieën, namelijk met 113 procent, van -49 naar 64 procent.

EU gematigd positief  
Nederland is behoorlijk optimistisch in vergelijking met diverse andere EU-leden Binnen de EU is er een aantal opmerkelijk negatief gestemde economieën: Spanje (-56 procent), Ierland (-42 procent), Griekenland (-23 procent) en Frankrijk (-13 procent). Dit staat in sterk contrast met Europa’s grootste economie, onze oosterbuur Duitsland, dat 38 procent mocht noteren (vorig jaar: -3 procent). Zuiderbuur België kwam uit op 13 procent (vorig jaar: -58 procent).

Nederland: scholing en onderzoek
Uit het IBR 2010 blijkt dat in voorbereiding op de verwachte wereldwijde opbloei het mkb wereldwijd focust op nieuwe producten/diensten (46 procent), nieuwe doelmarkten (51 procent) en vaardigheden van eigen medewerkers (47 procent). In Nederland zijn die percentages respectievelijk 47, 51, 67 procent. Dat laatste percentage geeft aan dat Nederlandse bedrijven relatief veel waarde hechten aan extra scholing van eigen medewerkers. Het EU-gemiddelde op dat gebied is slechts 48 procent.
De onderzoekers vermoeden dat Nederland na een diepe recessie vooral profiteert van de oplevende Duitse economie. De groei in Nederland wordt wel deels beperkt door de bescheiden consumptieve bestedingen en bevroren investeringen. Van de ondervraagde Nederlandse mkb’ers verwacht 35 procent een wereldwijde opleving van de economie in de tweede helft van 2010. Als het gaat om de hoogste verwachtingen – economische indicatoren – geloven Nederlandse ondernemers sterk in onderzoek en ontwikkeling: 32 procent tegenover 25 procent wereldwijd (EU: 22 procent). Op het gebied van werkgelegenheid is de EU behoorlijk negatief: gemiddeld -1 procent. Nederland torent daarbovenuit met 12 procent. Opmerkelijk is dat het Nederlandse mkb qua exportverwachtingen voor het eerst sinds 2003 juist onder het EU-gemiddelde duikt: 16 procent tegenover 22 procent.

Innovatie
Frank Ponsioen, business leader mkb-markt bij Grant Thornton in Nederland: “Het Nederlandse bedrijfsleven hecht volgens het business report veel waarde aan onderzoek en ontwikkeling en scholing. Dit sluit aan op de bevindingen van de Grant Thornton Business Monitor van november. Daaruit bleek dat het Nederlandse mkb bankkrediet met name aanvraagt voor innovatieve en duurzame toepassingen. Als we buiten Nederland kijken, zien we dat het onderzoek aanduidt dat de opkomende markten van Azië en Latijns-Amerika de grote trekkers van het wereldwijde herstel zijn. In de opkrabbelende wereldeconomie zullen vooral bedrijven die stringente efficiencymaatregelen hebben doorgevoerd daarvan de vruchten plukken. Er zal in 2010 weliswaar sprake zijn van herstel, maar dan wel met een groeipad dat structureel lager ligt dan van de afgelopen tien jaar. De wijze waarop centrale banken en overheden hun massale steun komende tijd gaan terugdraaien zal van grote invloed zijn op de economie.”

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën